Gå til indhold

Lægeetisk Nævn

Logo - Lægeetisk Nævn

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn har til opgave at arbejde for, at medlemmerne af Lægeforeningen har kendskab til og overholder Lægeforeningens etiske principper. Dette sker først og fremmest gennem afgørelse af konkrete sager, som indbringes for nævnet, og nævnets principielle udtalelser.

Nævnet arbejder uafhængigt af Lægeforeningens bestyrelse, som varetager den politiske ledelse af Lægeforeningen, og Lægeforeningens bestyrelse har ikke indflydelse på de udtalelser og afgørelser, som udgår fra Lægeetisk Nævn.

Hvis du ønsker at klage til Lægeetisk Nævn

Lægeetisk Nævn - Vægt

Hvis du påtænker at klage til Lægeetisk Nævn er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Et kollegialt ansvar er en integreret del af de etiske principper for lægers virke. Heraf følger, at læger har en forpligtelse til at fremme den gode lægekultur, herunder respektfuld interkollegial kommunikation. Du bør derfor altid forud for indbringelse af en klagesag for nævnet forsøge at afhjælpe problemet ved at gå i dialog med din kollega.

Årsberetninger for Lægeetisk Nævn

Lægeetisk Nævn udarbejder hvert år en årsberetning over nævnets arbejde.

Kontakt

Har du spørgsmål til Lægeetisk Nævn?

Kontakt Lægeetisk Nævn
laegeetisk@dadl.dk