Gå til indhold

Lægeetisk Nævn og de etiske principper

Lægeforeningen varetager den samlede lægestands interesser og arbejder for, at læger har patienters og samfundets tillid. Lægeforeningen vejleder sine medlemmer for derigennem at sikre en høj faglig og etisk standard. Lægeforeningens højeste myndighed, der er repræsentantskabet, har derfor vedtaget et sæt etiske retningslinjer, der angiver normerne for lægers fagligt-etiske standard og normerne for de indbyrdes relationer mellem læger. Disse normer blev vedtaget som Lægeforeningens etiske principper i april 2018.

Det overordnede formål med Lægeforeningens etiske principper er at fremme god lægegerning og derved understøtte tilliden til lægestanden. Tillid til, at lægerne holder sig inden for de fastsatte etiske rammer, er en grundlæggende forudsætning for, at patienter, kolleger og samfund tør overdrage læger det ansvar og den frihed, som er nødvendig for at varetage lægerollen.

De etiske principper skal ikke udelukkende ses som begrænsninger for lægens handlinger. De skal i lige så høj grad ses som idealer, som lægen bør sigte imod i sin stræben efter at være en god læge.

De etiske regler muliggør, at Lægeforeningen kan udøve visse disciplinære beføjelser overfor medlemmer, der ikke lever op til de vedtagne standarder.

Alle medlemmer af Lægeforeningen er forpligtet på at overholde de etiske principper.

Læs Lægeforeningens etiske principper her.

De etiske principper fortolket af Lægeetisk Nævn

Lægeetisk Nævn arbejder løbende med forståelsen af de etiske principper. Dette sker bl.a. gennem konkrete afgørelser i sager, hvor en læge er mistænkt for at have handlet i modstrid med et af de etiske principper, samt ved udgivelse af principielle udtalelser.

Når nævnet har udtalt sig om et eller flere af de etiske principper, har vi indsat dette som en note ved det pågældende princip. På den måde kan du hurtigt få afklaret om Lægeetisk Nævn har forholdt sig til det princip, som du søger. 

Du kan se nævnets arbejde indarbejdet i de etiske principper her