Gå til indhold

Nøgletal om læger og sundhedsvæsen

Nedenfor kan du finde en række centrale nøgletal for udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Antallet af sengepladser på sygehusene er et vigtig nøgletal for kapaciteten i sundhedsvæsenet. Hvis der er for få sengepladser i forhold til antallet af patienter, kan det føre til overbelægning, ventetid og dårligere kvalitet i behandlingen. Hvis der er for mange sengepladser i forhold til antallet af patienter, kan det føre til spild af ressourcer og ineffektivitet. Det gælder både inden for sengepladser i psykiatrien og somatikken.

Graferne indeholder desuden nøgletal for de samlede sundhedsudgifter i Danmark, aktiviteten i almen praksis og speciallægepraksis, uddannelsen af speciallæger, midler til sundhedsforskning mv. Tallene bliver opdateret kvartalsvis og er indsamlet fra officielle kilder såsom Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik - og fra Lægeforeningens medlemssystem.