Gå til indhold

Forskningsetik

Forskning i Danmark, der involverer mennesker eller menneskeligt væv, skal forhåndsgodkendes af en videnskabsetisk komité.

Hvis du vil vide mere om forskningsetik

Du finder detaljeret information om kriterier og procedurer på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.

De internationale etiske principper for lægers deltagelse i forskningsforsøg, der involverer forsøgspersoner, angives i Helsinki-deklarationen fra Verdenslægeforeningen.

De grundlæggende principper for god videnskabelig praksis er beskrevet i Danish Code of Conduct for Research Integrity.

Lægeforeningens etiske princip nr. 24 adresserer forpligtelsen til at respektere Helsinki-deklarationen.