Gå til indhold

Lægeforeningens etiske principper

Lægeforeningens repræsentantskab har vedtaget 27 principper, der beskriver de etiske forpligtelser, som læger har over for patienter, kolleger, samfundet og sig selv.

Alle medlemmer er forpligtet på at handle i overensstemmelse med principperne. Handlinger i modstrid med principperne håndteres af Lægeetisk Nævn. Formålet med principperne er at fremme god lægegerning og derved understøtte tillid til lægestanden. Principperne er formuleret som et samlet dokument, og de enkelte principper skal forstås i sammenhæng med de øvrige principper.

Principperne blev endeligt vedtaget på Lægemødet i foråret 2018.