Gå til indhold

Omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt

Mandlig omskæring indebærer smerter og risiko for komplikationer, ligesom indgrebet ikke kan gøres om. Derfor bør det være et informeret, personligt valg, om indgrebet skal foretages, mener Lægeforeningen.

Omskæring bør ikke foretages uden informeret samtykke fra personen selv

Lægeforeningen mener, at omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, hvis indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den, som får foretaget indgrebet. Omskæring bør således ikke foretages, før drengen har opnået myndighed til selvstændigt at tilvælge indgrebet.

Begrundelser for Lægeforeningens holdning

Ethvert kirurgisk indgreb indebærer en risiko for komplikationer, og derfor bør kirurgiske indgreb som udgangspunkt begrænses til situationer, hvor de med stor sandsynlighed vil være en sundhedsmæssig fordel for patienten. Lægeforeningen mener ikke, at det er dokumenteret, at omskæring indebærer en sundhedsmæssig fordel for drenge.

Omskæring indebærer smerte og ubehag for det barn, der bliver omskåret. Lægeforeningen mener, at lægelige indgreb, der indebærer smerte eller ubehag for umyndige personer, bør begrænses til situationer, hvor indgrebet er en klar sundhedsmæssig fordel for personen. Lægeforeningen mener ikke, at en sådan fordel er dokumenteret.

Omskæring af drenge er et kirurgisk indgreb, der permanent ændrer drengens anatomi. Med indgrebet reduceres barnets mulighed for at bestemme over sin egen krop samt for selv at påvirke sit kulturelle og religiøse tilhørsforhold. Lægeforeningen finder det derfor bedst i overensstemmelse med individets ret til selvbestemmelse, at beslutningen om omskæring overlades til personen selv, når denne har nået myndighedsalderen.

Omskæring af drenge uden medicinsk indikation bør ophøre

Ud fra et lægefagligt og lægeetisk perspektiv mener Lægeforeningen, at den nuværende praksis med omskæring af drenge uden medicinsk indikation bør ophøre. Overgangsprocessen vil være kompleks og bør varetages i dialog med de befolkningsgrupper, for hvem drengeomskæring har en særlig religiøs eller kulturel betydning. Det vigtigste hensyn i overgangen frem mod et ophør bør være de pågældende børns helbred, herunder minimering af antallet af indgreb der foretages under forhold, som ikke er patientsikre. 

Lægeforeningen har ikke grundlag for at vurdere, om et forbud på nuværende tidspunkt er bedste løsning for patientsikkerheden og de samlede samfundsmæssige hensyn.  Derfor har Lægeforeningen ikke taget stilling til dette spørgsmål, og Lægeforeningen er således hverken fortaler for eller modstander af et forbud.

Lægeforeningens bestyrelse, 5. november 2020.