Gå til indhold

Lægeforeningens analyser

Her kan du finde analyser udarbejdet af Lægeforeningens analyseenhed. Enheden har til formål at udarbejde kvantitative analyser, der belyser og dokumenterer relevante sundhedspolitiske problemstillinger, såsom omfang og årsager til ventelister, patientforløbsanalyser i psykiatrien, analyser af lægedækning og lægemobilitet, samfundsøkonomiske effektvurderinger og arbejdsmarkedsanalyser m.m.

Spørgsmål om analyserne kan rettes til analysechef Jesper Allerup på jea@dadl.dk.

Læger og pension

Denne survey undersøger, hvad der kan motivere læger til at blive længere på arbejdsmarkedet. Fleksibilitet, forhold på arbejdspladsen og økonomi kan være tungtvejende årsager. Surveyen er gennemført blandt medlemmer af Lægeforeningen og Foreningen af Pensionerede Læger.

Regionernes rekruttering af uddannelseslæger

Analysen ser på i hvor høj grad det er lykkedes at få hoveduddannelsesforløbene besat de seneste 10 år på tværs af specialer og landets tre videreuddannelsesregioner. Målet med analysen er høste erfaringer til de kommende års rekrutterings- og uddannelsesindsats.

Digitale løsninger til aflastning af sundhedspersonale

Analysen viser en række eksisterende, implementerede telemedicinske / digitale løsninger, der i udlandet har vist sig at kunne aflaste sundhedspersonalet samtidig med at behandlingskvaliteten opretholdes/forbedres. Analysen viser således konkrete og veldokumenterede eksempler på, hvordan man kan aflaste sundhedspersonalet via digitale løsninger, hvilket kan blive endnu vigtigere de kommende år med øget mangel på arbejdskraft.

Forebyggelse af indlæggelser

Analysen kaster lys over forebyggelsesindsatser, der har potentiale for at reducere antallet af indlæggelser og sengedage på hospitalerne og dermed aflaste sundhedspersonalet. Dette er særlig vigtigt i en situation med mangel på arbejdskraft. Målet med analysen er at danne grundlag for debat om prioriteringerne af de forebyggende indsatser i Danmark, med henblik på at forbedre beslutningsgrundlaget for politikere og andre beslutningstagere.

Arbejdskraftsanalyse 2023

Analysen anslår det samlede behov for sundhedspersonale i fremtiden. Resultaterne viser, at der allerede i 2030 bliver behov for ca. 40.000 flere sundhedspersoner sammenlignet med 2021. Det understreger behovet for at prioritere fremfor alene at forsøge at rekruttere sig ud af arbejdskraftsproblemerne i sundhedsvæsenet.

Survey blandt Lægeforeningens medlemmer om kapacitet, arbejdspres og behandlingsgaranti

Denne survey viser at for lav kapacitet i sundhedsvæsnet udfordrer patientsikkerheden. Der er desuden personalemangel i sundhedsvæsenet, hvilket mærkes af patienterne i form af længere ventetider. Samtidige har behandlingsgarantien forhindret muligheden for at prioritere de mest syge patienter først.