Gå til indhold

Regionernes rekruttering af uddannelseslæger

Hvor gode er regionerne til at rekruttere nye uddannelseslæger til specialerne? Lægeforeningen har udarbejdet en analyse af, hvor godt det er lykkedes at få hoveduddannelsesforløbene besat de seneste 10 år i specialerne rundt i landet. Målet med analysen er at høste erfaringer til de kommende års rekrutterings- og uddannelsesindsats. I grafikken nedenfor kan du se de præcise tal for, hvordan det er gået med rekrutteringen i hvert speciale.

Det danske sundhedsvæsen står over for øgede patientbehov de kommende år i takt med en aldrende befolkning m.m.

Dette vil betyde et øget behov for lægelig arbejdskraft. Videreuddannelsen af et tilstrækkeligt antal speciallæger er nødvendigt for at sikre denne arbejdskraft i fremtiden.

Der skal derfor slås et tilstrækkeligt antal uddannelsesforløb op hvert år, men det er samtidig afgørende at sikre rekrutteringen, så de opslåede forløb ikke kun bliver slået op, men også besat. Videreuddannelsen af læger er et vigtigt led i at sikre tilstrækkelig lægedækning på tværs af landet.

Besættelsesprocenten er en indikator for, hvor god hver region har været til at rekruttere uddannelseslæger til de forskellige specialer. En høj besættelsesprocent øger sandsynligheden for en god lægedækning indenfor den pågældende region og speciale. Det er derfor vigtigt at overvåge besættelsesprocenterne, så man kan kortlægge, hvor der er behov for en ekstra rekrutteringsindsats, og hvilke indsatser der kan løfte besættelsesprocenten.