Gå til indhold

Lægeforeningen Nordjylland

Lægeforeningen Nordjylland varetager dine lokale interesser inden for stands- og sundhedspolitik her i regionen. Herudover står vi til rådighed for dig som medlem, hvis du primært arbejder i Region Nordjylland, og hvis du bor i regionen som pensioneret eller ikke-erhvervsaktivt medlem af foreningen.

Vores faglige og politiske aktiviteter bliver koordineret og varetaget af Lægeforeningen Nordjyllands bestyrelse, der har 1-2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger. Lægeforeningen Nordjyllands bestyrelse vælger en formand blandt sine medlemmer, og formanden kan (fra juni 2021) maksimalt vælges for 4 x 2 år.

Kontakt

Lægeforeningen Nordjylland
Lægernes Hus
Rømersvej 10
9000 Aalborg

Formand for Lægeforeningen Nordjyllands bestyrelse
Thea Heide Faaborg
E-mail: thhp@rn.dk

SEKRETARIATET:

Specialkonsulent
Kristian Schmidt-Kristensen
Tlf: +45 6037 8495
E-mail: ksk@DADL.DK

Administrativ medarbejder
Marianne Arnvig
Tlf: +45 35441084
E-mail: maar@dadl.dk

Nyheder fra Lægeforeningen Nordjylland