Gå til indhold

Bestyrelsen i Lægeforeningen Nordjylland

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og en formand. De forhandlingsberettigede foreninger vælger eller udpeger hver 2 medlemmer i henhold til deres egne vedtægter. Repræsentanterne fra de forhandlingsberettigede foreninger vælger blandt sine udpegede medlemmer herefter en formand. Den forhandlingsberettigede forening, der herefter kun er repræsenteret ved 1 medlem, vælger yderligere 1 medlem til bestyrelsen.
Formanden sidder for en toårig periode.

Lægeforeningen Nordjyllandsbestyrelsesmøder 2023, kl. 17.00-20.00. 
  • Onsdag den 11. januar 2023. Nyt Aalborg Universitetshospital
  • Onsdag den 12. april 2023. Lægernes Hus, Formand Camilla Rathcke deltager
  • Onsdag den 24. maj 2023. Lægernes Hus
  • Onsdag den 6. september 2023. Lægernes Hus
  • Onsdag den 13. december 2023. Julebestyrelsesmøde – sted ikke besluttet.

Thea Heide Faaborg

Formand

Cheflæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Helle Laugesen

Medlem

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Ole Møller Hansen

Medlem

Afdelingslæge

Valgt i: Yngre Læger

Charlotte Lønskov Jensen

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Ina Houmann Jensen

Medlem

Afdelingslæge

Valgt i: Yngre Læger

Dinah Marie Høngaard

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Eva Kleberg Andersen

Medlem

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Stavros Papaioannou

Observatør

Cheflæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Per Gandrup

Observatør

Valgt i: Foreningen af Pensionerede Læger