Gå til indhold

Forskningsstøtte fra Speciallæge Heinrich Kopps Legat 2024 - kan søges i Aalborg

Nyhed Lægeforeningen Nordjylland

Der kan nu søges til lægevidenskabelig forskning i Aalborg fra speciallæge Heinrich Kopps legat, som uddeler for i alt kr. 250.000.
Ansøgningsfrist: tirsdag den 1. oktober 2024, kl. 12.00

Ansøgningen skal indeholde projektbeskrivelse, budget samt til hvilket formål midlerne søges.

Der ydes ikke støtte til kongresrejser, indkøb af IT, egen løn, tryk af publikationer.

Der skal aflægges regnskab for tildelt støtte senest 2 år efter bevillingen.

Bemærk legatportionerne er i størrelsesordenen minimum kr. 50.000,00.

 

Legatets bestyrelse

Fhv. klinikchef Per Gandrup, formand, udpeget af Lægeforeningen Nordjylland

Specialeansvarlig overlæge Thure Haunstrup, udpeget af Overlægerådet ved Aalborg Universitetshospital

Speciallæge Jette Riis, Aalborg udpeget blandt de praktiserende dermatologer 

 

Ansøgninger bedømmes og indstilles til bestyrelsen af en komite, der består af:

Afdelingslæge, Ph.d., klinisk lektor Mette Line Roed 

Overlæge, klinisk professor Marianne Tang Severinsen

Overlæge, klinisk lektor Andreas Kappel


Udpeget af Overlægerådet og Yngre Lægerådet ved Aalborg Universitetshospital.


Ansøgningen indsendes elektronisk til legatets administrator: Fonden Lægernes Hus i Nordjylland: fonden@dadlnet.dk  

Evt. yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til administrator Ole Sørensen, fonden@dadlnet.dk  eller tlf. 29271334


Med venlig hilsen

Ole Sørensen

direktør

Fonden Lægernes Hus i Nordjylland

Rømersvej 10

9000 Aalborg

tlf. 2927 1334