Gå til indhold

Privathospitaler og sundhedsforsikringer

Det offentlige sygehusvæsen varetager fortsat langt størstedelen af de samlede udredninger og behandlinger af patienter. Men det er vigtigt at forholde sig til, hvordan vi som samfund fremover bedst sikrer en effektiv og koordineret brug af private hospitaler i samspil med offentlige hospitaler. Redegørelsen ser derfor nærmere på brugen af privathospitaler og samspillet med det offentlige sygehusvæsen. Der ses desuden nærmere på patienternes brug af sundhedsforsikringer.

Redegørelsen viser bl.a., at hovedparten af ophold på privathospitaler er offentligt finansieret, som resultat af udrednings- og behandlingsgarantier (det udvidede frie sygehusvalg). Lægearbejdskraften på privathospitaler tilføres primært ved, at læger på offentlige hospitaler har supplerende vagter af begrænset omfang på et privathospital. Analysen af sundhedsforsikringer viser, at de især bruges til fysioterapi og kiropraktor, men psykiatri er også i vækst.

Redegørelsen bygger bl.a. på to medlemsundersøgelser blandt læger i Danmark, der er to selvstændige bilagsrapporter. Dels en medlemsundersøgelse blandt hospitalsansatte læger om deres erfaringer med ansættelser og patientbehandlinger på privathospitaler. Dels en medlemsundersøgelse blandt praktiserende læger om patienternes brug af sundhedsforsikringer.