Gå til indhold

Lægers forskning

Denne analyserapport omhandler svar på en medlemsundersøgelse om lægers forskningsmuligheder. Formålet med undersøgelsen er at give Lægeforeningen bedre viden om, hvad læger i det danske sundhedsvæsen har af forskningsvilkår og erfaringer med at udføre forskning

Undersøgelsen dækker både læger, der har haft aftaler om dedikeret forskningstid i arbejdstiden og læger, der har forskningserfaringer, men ikke har haft aftaler om det i arbejdstiden. Undersøgelsen viser, at lægernes forskning i stort omfang foregår efter arbejde og i weekenden. 63 pct. af dem, der har haft aftaler om forskningstid i arbejdstiden er (meget) uenige i, at forskning kan håndteres inden for den aftalte arbejdstid. Og 40 pct. af dem brugte mere end 10 timer ugentligt på forskning i fritiden (tabel 18). 9 ud af 10 af lægerne, der ikke har haft en aftale om forskning i arbejdstiden, har ligeledes brugt deres fritid på at udføre forskning.

Blandt de læger, som har haft aftaler om forskning i arbejdstiden er 56 pct. (meget) enige i, at det kan være svært at skaffe finansiering til forskningen. 39 pct. er (meget) enige i, at det har været svært at få lov fra arbejdsgiver til at få dedikeret forskningstid som led i det kliniske arbejde fra arbejdsgiver. Men der ser ud til at være variation i opbakningen rundt i landet, idet 41 pct. er (meget) uenige i, at det har været et problem. Blandt dem, som er (meget) enige i, at det er svært at få opbakning, svarer 44 pct., at det har skyldtes arbejdspres. Og 47 pct. er (meget) enige i, at der mangler forskningsmuligheder på arbejdspladsen såsom økonomi. 74 pct. af lægerne er således (meget) enige i, at der er brug for flere formaliserede muligheder for dedikeret forskningstid. Dette skal ses i lyset af, at 68 pct. af lægerne er (meget) enig i, at deres forskning har bidraget til øget kvalitet i patientbehandlingen og at 83 pct. er (meget) enige i, at deres forskning har dygtiggjort dem, også i det patientnære arbejde som kliniker.

Undersøgelsen viser desuden, at næsten 50 pct. af lægerne, der er i gang med et ph.d.-forløb, enten har arbejdet klinisk som led i deres ph.d.-forløb eller sideløbende. Således har 1 ud af 5 (20 pct.) af lægerne udført klinisk arbejde som formel del af ph.d.-ansættelsen. Af dem svarer 4 ud af 5 (79 pct.) at de har arbejdet klinisk 1 dag om ugen eller mere. Og hver fjerde (26 pct.) svarer, at det er mere end 3 dage om ugen. Andre 39 pct. af læger svarer, at de har udført klinisk arbejde sideløbende med ph.d.-ansættelsen. Af dem svarer hver fjerde (28 pct.) at de har arbejde1 1 dag om ugen eller mere. Og hele 9 pct. svarer, at det har været mere end 3 dage om ugen.