Gå til indhold

Om Lægeetisk Nævn

Lægeetisk Nævns opgaver

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn har til opgave at arbejde for, at medlemmerne af Lægeforeningen har kendskab til og overholder Lægeforeningens etiske principper. Dette sker først og fremmest gennem afgørelse af konkrete sager, som indbringes for nævnet, og nævnets principielle udtalelser.

Nævnet arbejder uafhængigt af Lægeforeningens bestyrelse, som varetager den politiske ledelse af Lægeforeningen, og Lægeforeningens bestyrelse har ikke indflydelse på de udtalelser og afgørelser, som udgår fra Lægeetisk Nævn.

Medlemmer af Lægeetisk Nævn

Lægeetisk Nævn består af seks medlemmer, som skal være medlemmer af Lægeforeningen. Nævnsmedlemmerne udpeges af Lægeforeningens repræsentantskab. Mindst ét medlem skal være alment praktiserende læge, mindst ét medlem skal være overlæge, mindst ét medlem skal være praktiserende speciallæge med praksis som hovederhverv, mindst ét medlem skal være medlem af YL og mindst ét medlem skal være medlem af Foreningen af Pensionerede Læger.  Nævnsmedlemmerne vælges for en 2-årig periode og kan genvælges 3 gange op til 8 år i alt.  

Du kan se en liste over nævnets medlemmer og hvem de repræsenterer her 

Forretningsorden for Lægeetisk Nævn

Lægeforeningens repræsentantskab vedtager rammerne for Lægeetisk Nævns arbejde. Disse rammer er fastsat i Forretningsorden for Lægeetisk Nævn.
Du kan læse forretningsordenen her