Gå til indhold

Medlemmer af Lægeetisk Nævn

Lægeetisk Nævn består af seks medlemmer, som skal være medlemmer af Lægeforeningen. Nævnsmedlemmerne udpeges af Lægeforeningens repræsentantskab. Mindst ét medlem skal være alment praktiserende læge, mindst ét medlem skal være overlæge, mindst ét medlem skal være praktiserende speciallæge med praksis som hovederhverv, mindst ét medlem skal være medlem af YL og mindst ét medlem skal være medlem af Foreningen af Pensionerede Læger. Nævnsmedlemmerne vælges for en 2-årig periode og kan genvælges 3 gange op til 8 år i alt.

Mette Juul Kristoffersen

Formand

Læge (trin 1)

Valgt i: Yngre Læger

Ole Johannes Hartling

Medlem

Valgt i: Foreningen af Pensionerede Læger

Søren Svenningsen

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Berit Schiøttz-Christensen

Medlem

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Lars Bønløkke

Medlem

Valgt i: Foreningen af Pensionerede Læger

Stephen Wørlich Pedersen

Medlem

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Karen Lisbeth Faarvang

Suppleant

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

John Asger Petersen

Suppleant

Cheflæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Søren Kjærem Nielsen

Suppleant

Valgt i: Foreningen af Pensionerede Læger

Morten Svenning Nielsen

Suppleant

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Signe Kjeldgaard Jensen

Suppleant

Læge (trin 1)

Valgt i: Yngre Læger

Søren Thinus Just Christensen

Suppleant

Afdelingslæge

Valgt i: Yngre Læger