Gå til indhold

Lægeforeningens repræsentantskab

Repræsentantskabet er Lægeforeningens højeste myndighed i fælles stands- og sundhedspolitiske spørgsmål.

Repræsentantskabet består af:

  • 107 repræsentanter valgt af henholdsvis de forhandlingsberettigede foreninger i henhold til disse foreningers vedtægter og af foreningens medlemmer, der er pensionister eller ikke-erhvervsaktive.
  • Ved fordelingen af repræsentanter tildeles pensionister og andre ikke-erhvervsaktive forlods 11 repræsentanter, hvorefter de øvrige repræsentanter fordeles, så repræsentationen forholdsmæssigt svarer til antallet af medlemmer i de respektive forhandlingsberettigede foreninger.
  • Hvis en forhandlingsberettiget forening ikke opnår mindst 12 repræsentanter, fordeles et antal repræsentanter til den forhandlingsberettigede forening, så denne opnår samlet 12 repræsentanter. De resterende repræsentanter fordeles derefter mellem de øvrige forhandlingsberettigede foreninger, så repræsentationen forholdsmæssigt svarer til antallet af deres medlemmer.
  • Formændene eller næstformændene for Lægeforeningerne i Grønland og på Færøerne.

Fordelingen af repræsentanter opgøres af Lægeforeningen pr. 10. januar eller første hverdag derefter.

Valg af repræsentanter for ikke-erhvervsaktive medlemmer afholdes af Lægeforeningens bestyrelse.

Repræsentantskabet offentliggøres over for medlemmerne senest pr. 1. marts eller første hverdag derefter.