Gå til indhold

Lægeforeningens repræsentantskab - derfor er din stemme og indsats så vigtig

Kære medlem af Lægeforeningens repræsentantskab

Du har - som en del af Lægeforeningens repræsentantskab - i starten af marts modtaget invitation til at deltage i årets Lægemøde.

Måske skal du være med for første gang – eller også har du allerede været med i flere år. Under alle omstændigheder skal du have stor tak for din indsats som del af Lægeforeningens repræsentantskab og den tid, du bruger på arbejdet. Det er med til at gøre en forskel for alle læger i Danmark og for sundhedsvæsenet generelt.

Her kan du finde oplysninger om det kommende Lægemøde og om det politiske arbejde i Lægeforeningen. Vi glæder os til at se dig!

Det sker på årets Lægemøde

På Lægemødet 2023, som finder den 12.-13. maj i Kolding, skal du med resten af repræsentantskabet blandt andet drøfte prioritering. At bruge ressourcerne rigtigt bliver det helt dominerende politiske emne i de kommende år, og derfor kommer det også til at fylde på Lægemødet. Vi skal diskutere, hvordan vi kan frigive arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Her er brug for klare ideer om, hvordan vi understøtter en bedre opgaveløsning i sundhedsvæsenet. Nye tiltag, der kan lette fremtidens pres på sundhedsvæsenet og forebygge behovet for behandling, så vi sikrer, at ressourcerne bliver brugt på de patienter, der har størst behov.

Der er også tradition for, at sundhedsministeren og andre sundhedspolitiske aktører besøger Lægemødet til en debat om de mest aktuelle emner. Sundhedsminister Sophie Løhde er inviteret til vores Lægemøde, og jeg håber, vi får lejlighed til at diskutere sundhedsvæsnets indretning og prioritering fra et lægefagligt synspunkt med hende.

Læs meget mere om indholdet og det praktiske på Lægemøde.dk

 

At være med i Lægeforeningens repræsentantskab

Som medlem af Lægeforeningens repræsentantskab er du en del af foreningens øverste myndighed. Det betyder, at du er med til at præge retningslinjerne for og godkende det politiske arbejde, som Lægeforeningens bestyrelse, udvalg og sekretariat arbejder på at føre ud i livet.

En stor del af det arbejde foregår på årets Lægemøde, hvor de politiske drøftelser både fra talerstolen og i workshops er afgørende for det igangværende og kommende års arbejde

Udover retningslinjerne for det politiske arbejde følger en række mere klassiske opgaver, der er knyttet til foreningens demokratiske virke, som eksempelvis at vælge formand og bestyrelse, vedtage vedtægtsændringer samt at godkende Lægeforeningens regnskab, budget og fastlægge kontingentet.

Læs mere om repræsentantskabet, og se de valgte repræsentanter

 

Det politiske arbejde i årets løb

En lang række af de beslutninger, du er med til at træffe på Lægemødet, præger arbejdet i både Lægeforeningens bestyrelse og udvalg gennem hele året.

Efter Lægemødet lægger bestyrelsen en plan for, hvordan den konkret vil arbejde med de politiske linjer, som er tilkendegivet fra repræsentantskabet. Det handler både om de mere langsigtede indsatser og muligheden for løbende at kunne agere på nye emner og dagsordner. Her kan du læse mere om, hvad bestyrelsen aktuelt har prioriteret at rette størst fokus på i det politiske arbejde.

I Lægeforeningens udvalg arbejder medlemmerne aktivt med aktuelle dagsordener for sundhedsvæsenet. Udvalgene skal understøtte Lægeforeningens interessevaretagelse på relevante områder. De kvalificerer foreningens politiske arbejde, blandt andet ved at rådgive både Lægeforeningens bestyrelse og medlemmerne. Udvalgene kan desuden vurdere hvilke problematikker, der kan kalde på politisk handling, ligesom de også leverer forslag til Lægeforeningens bestyrelse om konkrete politiske indsatsområder.

Du kan se Lægeforeningens udvalg her
Se de aktuelle politiske indsatsområder

Derudover handler en stor del af det politiske arbejde om at få maksimal indflydelse der, hvor det faktisk rykker noget for både læger, men også sundhedsvæsenet generelt. Derfor holder vi tæt kontakt til både politikere og embedsmænd, ligesom vi også bruger medierne aktivt til at få sat spot på vores mærkesager.

Foruden de kendte emner og indsatsområder opstår der næsten altid nye problematikker eller dagsordner, som vi får helt aktuelle input til gennem medlemsmøder, ad hoc netværk, surveys eller lignede.