Gå til indhold

Lægeforeningens Voldgiftsret

Lægeforeningens Voldgiftsret afgør alle stridsspørgsmål af kollegial natur mellem medlemmerne indbyrdes og mellem et medlem af Lægeforeningen og dets delforening.

Tvister mellem medlemmer

Voldgiftsretten afgør løbende juridiske tvister mellem medlemmer indbyrdes, typisk omkring drift, deling og ophævelse af lægepraksis. Lægeforeningen har udarbejdet en vejledning vedrørende behandling af sager for Lægeforeningens Voldgiftsret. 

Uenigheder om vedtægter

Voldgiftsretten afgør uenighed om fortolkningen af Lægeforeningens eller de forhandlingsberettigede foreningers vedtægter, kollegiale vedtægter og andre bestemmelser. Det kræver, at parterne er enige om at forelægge spørgsmålet for Voldgiftsretten. 

Overtrædelse af Lægeforeningens etiske principper

Voldgiftsretten behandler sager om medlemmers overtrædelse af Lægeforeningens etiske principper i afgørelser, som er truffet af Lægeetisk Nævn. Voldgiftsretten kan ekskludere medlemmer af Lægeforeningen og idømme bøder op til 50.000 kr. samt tillægge erstatning til procesparter, der skønnes at have lidt økonomisk tab. Voldgiftsretten tager stilling til, om der er sket en overtrædelse af de etiske eller kollegiale regler. Lægeforeningens bestyrelse tager derefter stilling til, om der skal foretages yderligere retsskridt, f.eks. om der skal anlægges sag ved Voldgiftsretten med påstand om idømmelse af bod eller eksklusion.
Lægeforeningen har udarbejdet en vejledning vedrørende anke af afgørelser truffet af Lægeetisk Nævn til Lægeforeningens Voldgiftsret.

Læs mere om Voldgiftsretten i ”Forretningsorden for Lægeforeningens Voldgiftsret”.

Læs om Lægeforeningens vedtægter om Lægeforeningens særlige nævn.