Gå til indhold

Artikler af relevans for FPL

Her på siden kan du finde udvalgte videnskabelige artikler af relevans for FPL. Artiklerne er udvalgt af FPL's bestyrelse med det formål at dele viden og vedligeholde den lægefaglige interesse og nysgerrighed. Artiklerne vil være inden for alle specialer og udvælges efter nyhedsinteresse.

Har du en idé til en artikel, der kan ligge her på siden, kan du kontakte FPL's bestyrelse.

Brille på avis

Elucidating regulatory processes og intense physical activity by multi-omics analysis

Fysiologiske og biokemiske processer på tværs af væv i kroppen reguleres som reaktion til de høje krav til intens fysisk aktivitet i flere erhverv, såsom brandbekæmpelse, retshåndhævelse, militær, og sport. En bedre forståelse af sådanne processer kan i sidste ende bidrage til at forbedre menneskers ydeevne og forebygge sygdomme i arbejdsmiljøet.

Artikel: Elucidating regulatory processes og intense physical activity by multi-omics analysis

Virtual Reality er ikke længere kun for de seende, men nu også for de blinde. Tre kandidatstuderende fra Aalborg Universitet har udviklet VR-spillet "Hot Potato", hvor blinde med et par VR-briller, et sæt hovedtelefoner og en controller i hver hånd, kan få fornemmelsen af at befinde sig i en anden verden. 

Link til intro

For særlige interesserede: Link til det fulde projekt

Virtual Reality Treatment of Severe Neuropathic Pain in an Adolescent Child

Virtual reality (VR) brugt som en effektiv intervention til behandling af svær kronisk neuropatisk smerter hos en ellers rask ung dreng. Patient med stærke smerter og allodyni i højre fod efter calcaneus forlængelses-operation. Flere medicinske og psykologiske interventioner var mislykkede over 3 år, hvor smerten førte til, at patienten droppede ud af skole. VR-spilintervention gav patienten betydelig smertelindring og betydelig forbedring af funktionaliteten.
Denne caserapport beskriver VR-interventionen og dens effekt på patientens alvorlige, medicinske refraktært smertesyndrom.

Artikel: Virtual Reality Treatment of Severe Neuropathic Pain in an Adolescent Child

European Academy og Neurology guideline on trigeminal neuralgia

Trigeminusneuralgi (TN) er en ekstrem smertefuld tilstand, som kan være svær at diagnosticere og behandle. I Europa behandles TN-patienter af mange forskellige specialer. Derfor er der stort behov for omfattende europæiske retninglinjer for ledelsen af TN. European Academy of Neurology bad det ekspertpanel om at udvikle anbefalinger til en række spørgsmål, der er afgørende for den daglige kliniske behandling af patienter med TN. 

Artikel: European Academy og Neurology guideline on trigeminal neuralgia

The neurochemistry of music

Musik bruges til at regulere humør og ophidselse i hverdagen og til at fremme fysisk og psykisk sundhed og velvære i kliniske omgivelser. Imidlertid er videnskabelig undersøgelse af musikkens neurokemiske virkninger stadig i sin vorden. I denne gennemgang evaluerer vi beviserne for, at musik forbedrer sundhed og velvære gennem engagement af neurokemiske systemer til belønning, motivation og fornøjelse; stress og ophidselse immunitet og socialt tilhørsforhold. Vi diskuterer begrænsningerne i disse undersøgelser og skitserer nye tilgange til integration af konceptuelle og teknologiske fremskridt inden for musikkognition og social neurovidenskab i studier af musikkens neurokemi.

Artikel: The neurochemistry of music

 

Medicinering af beboere på plejehjem

I Sundhedssektoren anvendes Knowledge Translation (KT) for at sikre at programmer og praksis fra Sundhedsstyrelsen, og lægefaglige- og andre organisationer medfører forbedret sundhed. KT er således en metode til oversættelse af faktuel viden. 
Intelligence Knowledge Translation (IKT) integrerer derimod denne allerede tilstedeværende, anbefalede viden om sundhed tilbage og ind i forskningen via brugerne (læger, farmakonomer, sygeplejersker, SOSU - og SOSA assistenter). Derved kan IKT muligvis ændre eksisterende viden og brug igennem processen og derved skabe ny og bedre "Sundhed" via en aktiv deltagelse af beslutningstagerne det pågældende sted. Forholdene på et plejhjem kan ikke direkte sammenlignes med et sygehus eller en almen praksis.
Problemerne belyses grundigt i Marie H. Juhl´s artikel (på engelsk):

Safe Medication of Elderly Through Development and Evaluation of an Intervention (SAME): Protocol for a Fully Integrated Mixed Methods Study with Co-creative Approach

Case Rapport

Fysiologiske og biokemiske processer tværs af væv i kroppen reguleres som reaktion de høje krav til intens fysisk aktivitet i flere erhverv, såsom brandbekæmpelse, retshåndhævelse, militær og sport. En bedre forståelse af sådanne processer kan i sidste ende bidrage til at forbedre menneskelig ydeevne og forebygge sygdomme i arbejdsmiljøet.