Gå til indhold

Arrangementer og seniorklubber

Foreningen af Pensionerede Læger holder lokale medlemsmøder rundt om i landet. Det kan være tilbud om kurser i brug af iPad eller foredrag om lægefaglige emner. Kontakt det regionale sekretariat for mere information.

Gode idéer til FPL-arrangementer?

Har du en god idé til et FPL-arrangement, så kontakt din regionale repræsentant i FPL's bestyrelse.

Vi ser frem til at høre fra dig.

FPL Nordjylland:

Alle møder afholdes i Lægernes Hus, Rømersvej 10, Aalborg, starter kl. 14.00, er gratis og kræver ingen tilmelding.

  • 29.08.2024 Robotkirurgiens udvikling indenfor urologien på Aalborg Universitetshospital. Overlæge Rikke Nørresø Haase, Nyre-og urinvejskirurgisk afdeling. Aalborg Universitetshospital
  • 26.09.2024 Cirkulerende tumor DNA - Professor, phd, Inge Søkilde og Phd-studerende Simone Karlsson Terp Afdeling for Molekylær Diagnostik, Aalborg Universitetshospital
  • 31.10.2024 Fremtidens pacemakere - Professor, overlæge PhD Sam Riahi Cardiologisk afdeling Aalborg Universitetshospital
  • 28.11.2024 Retspsykiatri - Overlæge Bjarne Ivan Christensen Psykiatrisk Universitetshospital, Aalborg

FPL Midtjylland:

Vi arbejder på et arrangementerne for 2024.

  • EFTERÅR 2024 Rundvisning og foredrag Steno Museum - Dato ikke fastlagt. Invitation sendes efter sommerferien
  • 03.09.2024 Svært overvægt 2024 - hele historien

FPL Syddanmark:

Vi ser frem til at kunne tilbyde jer nogle arrangementer igen i 2024.
På gensyn.

FPL Sjælland:

FPL Hovedstaden: