Gå til indhold

Frivilligt arbejde som pensioneret læge

Efter et langt meningsfuldt arbejdsliv som læge kan det være stimulerende at bruge nye sider af sit talent i enten ulønnet eller lønnet frivilligt arbejde. FPL har samlet nogle eksempler på organisationer, der vil være meget taknemmelige for en indsats fra en pensioneret læge.

Efter et langt meningsfuldt arbejdsliv som læge kan det være stimulerende at bruge nye sider af sit talent i frivilligt arbejde. Det kan være lønnet arbejde inden for professionen i nye sammenhænge, f.eks. hos Røde Kors, Seniorer uden Grænser eller Læger uden Grænser. Der kan også være tale om ulønnet arbejde i velgørende institutioner. FPL har samlet nogle eksempler på organisationer, der vil være meget taknemmelige for en indsats fra en pensioneret læge.

En definition på frivilligt arbejde er ”ulønnet arbejde i organisatorisk sammenhæng, som ikke udbydes som lønarbejde (ingerfair.dk). Frivilligt arbejde er uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang og uden sanktioner, hvis opgaven ikke udføres.

Nødhjælpsarbejde og u-landsarbejde vil ofte kræve, at man er i fysisk form. Det vil også ofte kræve en grad af indsigt i tropemedicin. Der arrangeres hvert år i august kurser i International Sundhed på Københavns Universitet, og det kursus er nødvendigt for at arbejde for Læger uden Grænser.

Nedenfor er anført nogle kontaktoplysninger, der kunne være indgangen til frivilligt arbejde.

Hvis du er pensioneret for nyligt og har specielle interesser, du ønsker at forfølge mere systematisk, kan du kontakte FPL’s bestyrelse for mere information.

Frivilligt arbejde i udlandet

Her er en række organisationer, der sender erfarne læger ud med kort varsel og i kortere eller længere vikariater, og som oftest ikke mindre end 1 måned.

Skriv for mere information til info@seniorerudengraenser.dk. Kontaktperson er Bent Fenger: bentfenger@hotmail.com. 

Læs mere på www.rodekors.dk.

Læs mere på www.msf.dk.

En oplevelse for livet. Det kan kontaktes på HR@peqqik.gl.

Frivilligt arbejde i Danmark

Hvis du vil gøre en indsats herhjemme for mennesker med særlige behov, både ældre og yngre, så organiserer kommunerne ofte den frivillige indsats.
Mange organisationer har programmer, der skal give en hjælpende hånd i lokalsamfundet. Listen er på ingen måde udtømmende. I sportsklubberne er der både fysisk udfordring og sociale arrangementer, og måske skal der holdånd til for at få startet en ny sportsgren – eller bare at holde fast på sin gamle favoritsportsgren. Se lokale opslag.

Se mere på Frivilligjob.dk

Se mere på Borger.dk

Ældre Sagen arrangerer IT-hjælp, fællesspisninger, ledsagelse til læge eller sygehus eller foredrags- og sangaftener. Læs mere på aeldresagen.dk.

Læs mere på rodekors.dk.

Foreningen Håb i Psykiatrien søger omsorgsfulde frivillige, der har et par timer at give hver eller hver anden uge til medmennesker indlagt i psykiatrien. Som frivillig har man mulighed for at vælge aktiviteter, der passer til ens egne interesser og særlige indsigt. Der er eksempler på bogklubber, motion, musik, fisketure og madklubber. Der er mange gode muligheder – det vigtigste er lysten og viljen til nærvær. Se hjemmesiden ovenfor, og koordinator og træner Josephine Seidenfaden, mobil 61465458 står til rådighed for yderligere spørgsmål vedr. inddragelse.

www.haabipsykiatrien.dk/frivillighed-i-psykiatrien-2/

 

Organisationen samler folk, der påtager sig at cykle en tur med et menneske, der ikke selv kan bevæge sig ud. Organisationen har særlige cykler til formålet med god siddeplads for passageren. Man tilmelder sig på ovenstående hjemmeside som frivillig cykelpilot og bestemmer selv, hvor ofte man stiller sig til rådighed og hvor. Læs mere på Cyklingudenalder.dk.

Besøgshunde.dk søger en kærlig hund med en social ejer, der vil påtage sig at besøge ældre borgere på plejecentre. Læs mere på Besøgshunde.dk.

Hospices har brug for frivillige, der vil våge hos et menneske uden pårørende, eller vil komme og bage kage eller være besøgsven for et døende menneske. Samtale, oplæsning, en hånd at holde i en fælles stund til eftertanke. Hvis man melder sig, vil man ofte finde på plads i de situationer, man selv bedst magter, og hvor man derfor yder en værdifuld indsats.

Hvert år er der festivaler over det ganske land. Man kan arbejde som læge, men også med praktiske opgaver. Der er oftest tale om tre dages arbejde 6 timer dagligt, og herefter kan man selv være gæst og høre musik og få nye kontakter. Disse jobs udbydes på festivalernes hjemmesider.

Indrejsecentre for flygtninge søger ofte mennesker, der vil yde lektiehjælp eller være mentor for en familie. Røde Kors kan kontaktes vedr. den type frivillig indsats.

Politiske foreninger er et sted, hvor man selv uddannes og dannes. Som pensionist har man måske lyst til at stå for arrangementer af alt fra pengeindsamling til Grundlovsfestligheder. 

Store sportsarrangementer kræver mange aktive hjælpere. Specielt ved handicaparrangementer kan atleterne have brug for hjælp til næsten alting uden for sportsarenaen. Lægelig indsigt er selvsagt en fordel i denne sammenhæng.

I Harley Davidson-klubben påtager man sig mange steder et socialt ansvar ved at tage plejehjemsbeboere med ud i sidevognen hvert forår og i eftersommeren. Kræver medlemskab og motorcykel.

Haveselskabet tilbyder også fællesskaber, hvor man lærer af hinanden og udveksler frø og planter. Der er altid behov for frivillige til fællesarrangementerne. Deltagelse vil oftest kræve medlemskab af Haveselskabet, ca. 660 kr. årligt. Læs mere på www.haveselskabet.dk

Den dansk-kinesiske forening udgiver Kinabladet og dækker både kultur, politik, filosofi og historie. Særdeles kvalificerede undervisere til spændende foredrag.

Alliance Francaise dækker fransk kultur og sprog og har mange lokalforeninger.

Societa Dante Alighieri har lokalafdelinger i Odense, Aarhus og København og udbreder kendskabet til italiensk kultur. En forening med et flot program med alt fra operature til sprogformidling.

Frivilligt arbejde i regi af Lægeforeningen

Som erfaren læge kan du være en interessant kontakt for yngre kolleger. Lægeforeningen har flere velfungerende mentorordninger samt Kollegialt Netværk for læger, hvor du som pensioneret læge kan bidrage med støtte og sparring ved ét eller flere møder samt via telefon.

Som kaffemødementor mødes du med din mentee en enkelt gang. Læs mere her

Som langtidsmentor mødes du op til 4 gange med din mentee. Læs mere her

Du kan blive mentor for udenlandske læger, der skal finde vej ind i det danske sundhedsvæsen. Læs mere her

I Kollegialt Netværk for Læger yder man sparring og støtte til en læge-kollega i krise. Det kan være krise på mange niveauer, og der er årlige uddannelsessessioner, hvor netværkets læger mødes, og hvor der er foredrag af psykiatere, psykologer og erfarne netværkslæger. Læs mere her 

Fornyelse af autorisation

Når du fylder 75 år, bortfalder din autorisation som læge. Ønsker du at fortsætte dit virke, skal du forny din autorisation løbende.

Det sker hos Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis hjemmeside vejleder om, hvordan autorisationen opretholdes/genvindes:

  1. Man udfylder ansøgningsskema
  2. Man vedhæfter en højst 12 måneder gammel helbredserklæring, der svarer til kørekortattesterne
  3. Man møder op i den regionale enhed for Tilsyn og Rådgivning. Dette møde vil man blive indkaldt til, når man har indsendt ønsket om fortsat autorisation.

Læs mere på STPS's hjemmeside.