Gå til indhold

Hjælp en læge fra udlandet

Det kan være både lærerigt, udfordrende og givende at hjælpe en kollega med en anden sproglig og kulturel baggrund end sin egen. Vil du hjælpe en læge fra udlandet med at komme i gang som læge i Danmark, kan det sætte nye perspektiver på din egen lægegerning og give glæden ved at dele ud af din viden og hjælpe en kollega på vej.

Bliv mentor for en udenlandsk læge

Via Lægeforeningens mentorordning kan du blive mentor for en læge fra udlandet, der også er medlem af Lægeforeningen. 

Mentorrollen foregår på frivillig basis. Vi forventer, at du bidrager med dine egne erfaringer som læge i Danmark, og at du vil dele det med en fagfælle, der kommer fra en helt anden kultur. Som mentor kan du blandt andet bidrage ved at:

  • være sparringspartner for en mindre erfaren i den danske arbejdskultur
  • hjælpe med at forstå procedurer og det danske sundhedssystem
  • være samtalepartner og øve det faglige sprog.

Hvis du er interesseret i at være mentor eller har spørgsmål, så kontakt Lægeforeningens mentorordning på mentor@dadl.dk

Skaf en praktikplads

Et praktikophold kan være en god måde at komme i kontakt med det danske sundhedsvæsen og til faget som læge, og du kan hjælpe en læge fra udlandet på vej ved at skaffe vedkommende en praktikplads. Du skal imidlertid være opmærksom på følgende:

  • Den udenlandske læge skal have opholdstilladelse i Danmark.
  • Den udenlandske læge må IKKE arbejde som læge. Den udenlandske læge skal bære et navneskilt, hvor der tydeligt står ’Praktikant for Læge’.

Kontakt din kommune for at få råd og vejledning om praktikpladser. Det er en god ide, at du og praktikanten i samarbejde med vedkommendes sprogskole opstiller nogle læringsmål for praktikopholdet.

  • Ulønnet virksomhedspraktik – introduktion til en dansk arbejdsplads. Virksomhedspraktik er ulønnet og varer normalt 13 uger, men med mulighed for forlængelse.
  • Praktik med løntilskud. Eftersom det kræver dansk autorisation at arbejde som læge i Danmark, er praktik med løntilskud kun muligt i andre funktioner end som læger. Funktionen må ikke erstatte en anden stilling eller være konkurrenceforvridende.

Har du spørgsmål?

For at få yderligere oplysninger om de forskellige praktikordninger, kan du kontakte Jobservice Danmark her.

Hjælp flygtninge og indvandrere med at træne dansk online

Røde Kors driver Sprogland Fagsprog, hvor du som frivillig bruger din faglighed til at støtte en flygtning eller indvandrer, der ønsker at få foden indenfor sundhedssektoren.

Samtalerne foregår online via video på din computer, tablet eller telefon på www.sprogland.dk. Du skal derfor ikke møde op et bestemt sted, og du bestemmer selv, hvornår på dagen og hvor tit, du vil hjælpe, dog helst som minimum en halv time hver uge.

Alt efter det specifikke behov kan det for eksempel være træning i det faglige sprog, du bruger til hverdag på arbejdet, støtte til lektierne indenfor sundheds- og omsorgssektoren eller kendskab til den danske arbejdskultur.

Du skal kunne tale dansk og have styr på den mest basale grammatik, men det vigtigste er lysten til at støtte et andet menneske i at lære dansk inden for dit fagområde.

Sådan bliver du frivillig

Send en mail til sprogland@rodekors.dk, og skriv et par ord om dig selv samt din motivation for at blive frivillig sprogtræner.