Gå til indhold

Bornholms Lægeforening afholder generalforsamling

Nyhed Lægeforeningen Hovedstaden

Før selve generalforsamlingen er der i år oplæg ved ”Dialog mod Vold”. Det vil foregå virtuelt med efterfølgende spørgsmål og debat.

”Dialog mod Vold, Askov Fonden” har et mål om at opstarte projekter i yderområder, hvorfor vi håber, at der i forbindelse med dette møde kan komme et samarbejde i stand i forhold til Bornholm.

Tid:
Lørdag den 9. september 2023 kl. 14.00-17.00.
Efterfølgende middag.

Sted:
Green Solution House (GSH), Strandvejen 79, 3700 Rønne

Dagsordenen er udsendt til samtlige medlemmer. Bemærk også de to punkter under ”indkomne forslag”, som bestyrelsen ønsker drøftet.

Bestyrelsen håber på et flot fremmøde. Vær gerne opmærksom på nye kolleger og inviter dem med.

Evt. spørgsmål vedr. arrangementet kan rettes til undertegnede enten på mail eller mobil.

Tilmelding til generalforsamling samt middag sker via dette link Tilmeld dig her

Generalforsamling og middag er gratis for medlemmer af Lægeforeningen.

Frist for tilmelding er onsdag den 6. september kl. 10.00.

Med venlig hilsen

Ellen Kappelgaard
Formand for Bornholms Lægeforening
Mob: +45 23364530
Mail:
Ellen.Kappelgaard@regionh.dk