Gå til indhold

Patientklagesystemet

Patientklagesystemet skal gentænkes.

Patienter har mulighed for at klage, hvis de er utilfredse med den behandling, de har modtaget i sundhedsvæsenet. Siden 2011 har borgeren skullet vælge imellem, om der skal klages over konkrete sundhedspersoner eller behandlingsforløbet som helhed. Borgerens valg af klagetype har betydning for, om en mulig kritik skal rettes imod en bestemt sundhedsperson (disciplinærnævnsklage) eller imod behandlingsstedet (forløbsklage). 

Årligt er der ca. 6.000 patientklager over den sundhedsfaglige behandling, som involverer læger, og tallet er stigende. Sagerne er fordelt nogenlunde ligeligt på forløbs- og disciplinærnævnssager. Cirka otte ud af 10 af disse sager ender med, at der ikke kan udtales kritik. 

Indførelsen af forløbsklager og dialogsamtaler i 2011 var en forbedring af patientklagesystemet, men der er stadig store udfordringer:

  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger for højt (se de aktuelle statistikker i Styrelsen for Patientklager i tal)
  • Selvom langt størstedelen af patientklagesager afsluttes uden kritik, er processen ofte følelsesmæssigt belastende for de involverede sundhedspersoner*. Således svarer cirka fire ud af 10 læger med erfaring med disciplinærnævnsklager, at det har haft negativ eller meget negativ indflydelse i ’mit faglige virke’, og fem ud af 10 at det har haft negativ eller meget negativ indflydelse i ’mit privatliv’**.
  • Mere end halvdelen af patienterne ’uenige eller meget uenige’ i, at de forstod begrundelsen for afgørelsen. Det skyldes blandt andet, at de fleste sager afsluttes uden kritik***.

Lægeforeningen arbejder for:

  • En gentænkning af patientklagesystemet med fokus på at sagsbehandlingstiden reduceres markant.
  • Større fokus på en formalisering af dialogsamler som et effektivt værktøj til at møde patienten, som oplever, at noget er gået galt.
  • Erfaringer fra klagesager skal bruges til at forbedre behandlingen i sundhedsvæsenet.
  • Større fokus på læring og forebyggelse til gavn for patientsikkerheden fremfor fokus på den enkelte læge.
  • Større psykologisk tryghed for læger.

Kilder:

* Søren Birkeland & Ole Nørskov: The impact of complaints on clinicians, Ugeskrift for Læger 2018;180:V0317025

** Lægeforeningen (2020) medlemsundersøgelse vedrørende patientsikkerhed

*** COWI (2015) Evaluering af sundhedsvæsenets patientklagesystem, februar 2015, Ministeriet for Sundhed