Gå til indhold

Kommissorium for Etisk Udvalg i Lægeforeningen

Formål

Etisk Udvalg skal understøtte og kvalificere Lægeforeningens arbejde med lægeetiske emner. Udvalget er rådgivende for Lægeforeningens bestyrelse, som beslutter Lægeforeningens politik.

Opgaver

Udvalget skal - på bestyrelsens opfordring eller af egen drift - tage generelle lægeetiske problemstillinger op og rådgive bestyrelsen herom.

Udvalget skal følge den nationale og internationale udvikling på det lægeetiske område og hvor relevant orientere bestyrelsen herom.

Udvalget skal stille forslag til udbredelse af kendskabet til etiske problemstillinger og aktivt bidrage til medlemmernes viden, kompetencer og uddannelse inden for lægeetik og menneskerettigheder.

Sammensætning

Lægeforeningens Bestyrelse udpeger formanden for Etisk Udvalg. Bestyrelsen udpeger herudover medlemmerne til Etisk Udvalg på baggrund af indstillinger fra de forhandlingsberettigede foreninger:

  • Yngre Læger indstiller to medlemmer
  • Foreningen af Speciallæger indstiller to medlemmer
  • Praktiserende Lægers Organisation indstiller to medlemmer
  • Foreningen af Pensionerede Læger indstiller ét medlem

Udover de faste medlemmer har Lægeetisk Nævn en plads som observatør i Etisk Udvalg. Lægeetisk Nævn udpeger selv sin observatør, som skal være medlem af Lægeetisk Nævn. 

Derudover har Etisk Udvalg mulighed for yderligere én observatør. Observatøren skal besidde særlige forudsætninger for at styrke udvalgets arbejde. Denne observatør udpeges af Lægeforeningens Bestyrelse efter indstilling fra Etisk Udvalg

Medlemmer og observatører udpeges for en periode på tre år med mulighed for genudpegning i yderligere tre år. De til enhver tid gældende bestemmelser om repræsentation i udvalg m.v. i Vedtægter for Lægeforeningen gælder i øvrigt.

Ophør af medlemskab i en valgperiode følger de til enhver tid gældende bestemmelser herom i Vedtægter for Lægeforeningen.

Arbejdsform

Udvalget mødes 4-6 gange årligt. Dagsordenen for møderne fastlægges af udvalgets formand på baggrund af drøftelserne i udvalget.

Udvalget understøttes af Lægeforeningens sekretariat.