Gå til indhold

Det regionale sundhedsvæsen er i alvorlig krise

Nyhed Lægeforeningen Sjælland

Af Johan Reventlow,
formand for Lægeforeningen Region Sjælland.
Bragt i Sjællandske Medier 10. juli 2023

Regionsrådet har vedtaget en overordnet plan ”Bæredygtige Akutsygehuse” for de regionale akutsygehuse, som medfører markante ændringer.

Mest opmærksomhed har det fået, at ledelserne af Sjællands Universitetshospital i Køge og Nykøbing Falster sygehus lægges sammen. Et andet tiltag er etablering af såkaldte “styrkepositioner” for en række specialer, som organiseres på tværs af to sygehuse, som får fælles ansvar for driften.

Denne ændring er udtryk for, at en række afdelinger på regionens sygehuse ikke har tilstrækkelig kapacitet, og at det ikke har været muligt at rekruttere tilstrækkeligt med speciallæger. Nogle afdelinger skal derfor nedprioriteres, mens andre afdelinger opprioriteres. Det går især ud over Slagelse/Næstved sygehuse.

Det er klart, at den nye plan får stor betydning for patienterne i Region Sjælland, som vil opleve, at de i højere grad vil blive behandlet på sygehuse, som ligger længere væk fra deres hjem.

Det er besværligt i sig selv, og det vil også vanskeliggøre samarbejdet mellem sygehusafdelinger, kommuner og almen praksis, som ofte er langt mere komplekst, end man skulle tro.

Sammenlægningerne er måske den mindst ringe løsning, men der er en række andre problemer, der ikke bliver løst ved det, og der skabes nye problemer.  Det bliver i den grad afgørende med både fleksibilitet og åbenhed for nye og måske utraditionelle løsninger, som kan fastholde og tiltrække de kolleger, som vi allerede i dag mangler. På sygehusene mangler der mange steder sygeplejersker, og det løses ikke ved sammenlægninger. Videreuddannelsen af speciallæger på sygehusene skal også indtænkes i planen.

Hvis sundhedsvæsenet skal hænge ordentligt sammen, er det samtidig vigtigt at almen praksis bliver styrket, så alle borgere har en fast læge. Flere praktiserende speciallæger vil kunne aflaste såvel sygehuse som almen praksis og vil kunne borgerne et bedre serviceniveau. Borgerne i Region Sjælland har krav på et sundhedsvæsen på samme niveau som borgere i andre dele af landet, og det vil vi gerne medvirke til.