Gå til indhold

Bestyrelsen i Lægeforeningen Sjælland

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og en formand. De forhandlingsberettigede foreninger vælger eller udpeger hver 2 medlemmer i henhold til deres egne vedtægter. Repræsentanterne fra de forhandlingsberettigede foreninger vælger blandt sine udpegede medlemmer herefter en formand. Den forhandlingsberettigede forening, der herefter kun er repræsenteret ved 1 medlem, vælger yderligere 1 medlem til bestyrelsen.
Formanden sidder for en toårig periode.

Lægeforeningen Sjællands bestyrelsesmøder, kl. 17.00-20.00.
  • 6. februar 2024
  • 23. april 2024
  • 10. september 2024
  • 3. december 2024

Johan Ludvig Reventlow

Formand

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Anne Jung

Medlem

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Lillian Wedel Svendsen

Medlem

Læge (trin 1)

Valgt i: Yngre Læger

Camilla Høegh-Guldberg

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Frank Liviu-Adelin Guldfred

Medlem

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Eva Hvolbæk

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Lotte Hvid Poulsen

Medlem

Introduktionsamanuensis (Almen Praksis)

Valgt i: Yngre Læger

Tue Flindt Müller

Observatør

Valgt i: Foreningen af Pensionerede Læger

Anne Lisbeth Hoffmann

Observatør

Specialeansvarlig overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger