Gå til indhold

IT og apparatur

Praktiserende læger indgår aftaler med en række forskellige systemhuse. I forhold til apparatur i almen praksis henvises til SKUP.

SKUP Danmark er oprettet med henblik på at afprøve og validere apparatur og andet udstyr til laboratoriemedicinske undersøgelser i almen praksis.

SKUP er et samarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark. SKUP i Danmark er etableret via en samarbejdsaftale mellem Fagligt Udvalg og Afdeling KKA, Odense Universitetshospital.

Kun fælles protokoller, godkendt af SKUP i Danmark, Norge, Sverige kan resultere i SKUP rapporter.

Fagligt Udvalg og andre skal kunne anvende afprøvningerne og dokumentationen for laboratorie-teknisk kvalitet af udstyr ved stillingtagen til/godkendelse af honorar for udførte laboratorieundersøgelser i almen praksis. Afprøvningerne skal derfor tage særligt sigte på at belyse kvaliteten, når disse udstyr anvendes i almen praksis, dvs. at afprøvningerne må tage hensyn til organisation og uddannelse hos de, som varetager funktionerne i almen praksis.

For yderligere oplysninger henvises til SKUP's hjemmeside.