Gå til indhold

Kvalitet i klynger

Kvalitetsindsatsen i almen praksis er forankret hos KiAP, Kvalitet i Almen Praksis. Programmet er blandt andet med til at understøtte arbejdet i klyngerne.

Kvalitetsklynger i almen praksis er et fagligt, professionelt fællesskab af praktiserende læger, som jævnligt mødes på tværs af lægeklinikker og arbejder med kvalitetsudvikling i behandlingen af patienter.

Klynger er også en mulighed for at opnå kollegial sparring og sammenhold, særligt for mindre lægeklinikker.

Kvalitetsindsatsen i almen praksis forankres hos KiAP - Kvalitet i almen praksis.

PLO har valgt at omorganisere klyngemidlerne for at fritage klyngerne fra en administrativ opgave. Hvis du har spørgsmål til omorganiseringen, så kontakt klyngesekretariatet: klyngesekretariat.plo@dadl.dk eller PLO's medlemsservice: 3544 8490.