Gå til indhold

Tilsyn i almen praksis

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører i henhold til sundhedslovgivningen tilsyn med behandling og patientsikkerhed. Tilsynsvirksomheden består af to typer tilsyn – tilsyn med behandlingssteder (sundhedsfaglige tilsyn) og tilsyn med sundhedspersoner (det individuelle tilsyn). Nedenfor kan du læse mere om begge typer tilsyn.

Sundhedsfaglige tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører løbende en række sundhedsfaglige (organisatoriske) tilsyn i almen praksis baseret på et koncept med vægt på dialog og læring.

Læs mere om dette tilsyn hos STPS

Vejledningsmateriale

PLO’s sekretariat har udarbejdet følgende vejledning til klinikker, som er udtaget til sundhedsfagligt tilsyn:

Praksis, som udtages til tilsyn og har spørgsmål til den praktiske gennemførelse, kan henvende sig til PLO’s sekretariat.

Tilsyn med sundhedspersoner

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med sundhedspersoners virke (det individuelle tilsyn) baseret på løbende overvågning af ordinationer med særligt fokus på bl.a. stærk og afhængighedsskabende medicin og på henvendelser fra patienter, kollegaer, øvrige myndigheder mv. i forhold til bekymringer for den konkrete behandling (bekymringshenvendelser).

Læs mere hos STPS her

 

Siden blev opdateret jan. 2024