Gå til indhold

Lægeansvarsforsikring

Lægeansvarsforsikringen er en del af dit kontingent og dit medlemskab af Lægeforeningen. Forsikringen dækker alle medlemmer, og nye medlemmer er dækket, fra vi modtager indmeldelsen i Lægeforeningen.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker det personlige erstatningsansvar for personskade, tingskade eller formuetab i fritiden og ved bierhverv.

De fleste af sådanne ansvarstilfælde dækket af det offentlige, i henhold til "Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet". Lægeforeningens ansvarsforsikring gælder imidlertid fortsat, således at du er sikret, også selv om det skulle vise sig, at en konkret skade ikke er omfattet af nævnte lov.

Det gælder blandt andet når du:

  • Fungerer som læge ved sportsarrangementer (fastansatte klublæger undtaget)
  • Kører lægevagt (se boks til højre om arbejdsskadeforsikring for vagtlæger)
  • Laver helbredserklæringer, attester, recepter og lignende
  • Udarbejder skriftligt materiale til opslagsværker, lægebrevkasser, medicinfortegnelser og lignende
  • Foretager detentionsundersøgelse
  • Tager blodprøver

Hvor dækker forsikringen?

Du er dækket, hvis du bor i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Hvis du er bosat i Norden eller Tyskland med beskæftigelse i Danmark, er du også dækket i dit bopælsland.

Desuden dækker forsikringen i udlandet, hvis du er på ferie eller deltager i kongresser og yder ikke-erhvervsmæssig lægehjælp.

Hvem er dækket af forsikringen?

Alle medlemmer af Lægeforeningen er dækket. Det gælder også, hvis du er gået på pension eller er ikke-erhvervsaktiv.

Særligt for ansatte læger

Som ansat læge er du i arbejdstiden sikret via din arbejdsgiver. Lægeansvarsforsikringen fra Lægeforeningen er udformet til at sikre dig uden for arbejdstid.

Hvis du skal arbejde i udlandet, skal din arbejdsgiver sørge for, at du er dækket, eller du skal selv tegne særskilt forsikring. Det er for eksempel relevant, når du tager vikariater og vagter i Norge eller Sverige. Hvis du skal arbejde for et vikarbureau, kan du undersøge med dem, hvilke forsikringer de har på dig eller anbefaler, du tegner.

Har du private patienter, der ikke er omfattet af sygesikringen, er du forpligtet til at tegne supplerende patientforsikring. Dette gælder også ved vagtlægekørsel.
Læs mere om patientforsikring

Særligt for praktiserende læger, praktiserende speciallæger og vagtlæger

Som praktiserende læge og praktiserende speciallæge er du i arbejdstiden sikret i forhold til patientansvar via den lovpligtige patientforsikring. Du skal derudover tegne en praksisforsikring, der omfatter tingskade eller ved brand, tyveri eller andre skader i din praksis. En praksisforsikring vil typisk også dække patientansvar vedrørende lægehjælp udøvet i henhold til lægeløftet.
Læs mere om praksisforsikring

For at sikre dig bedst muligt i forhold til lægeansvar er du som medlem af Lægeforeningen også omfattet af den gratis lægeansvarsforsikring. Det sikrer dig, at du også er dækket i de situationer, hvor din praksisforsikring ikke måtte dække. Det kunne være ansvar i forbindelse med artikelskrivning eller ansvar i forbindelse med bierhverv, hvor praksisforsikringen (afhængig af forsikringsselskab) ikke nødvendigvis dækker.

Har du private patienter, der ikke er omfattet af sygesikringen, er du forpligtet til at tegne supplerende patientforsikring. Dette gælder også ved vagtlægekørsel.
Læs mere om patientforsikring