Gå til indhold

Kontingent for medlemmer af PLO

Som medlem af PLO er der følgende årlige kontingenter. Der er forskel på kontingenterne afhængig af, hvilken region du praktiserer i.

Ordinære medlemmer

Nedenfor kan du se, hvad du betaler til PLO og Lægeforeningen pr. kvartal. 
Kontingentet opkræves i februar, maj, august og november.​

Lægeforeningen kr. 1049,00
PLO kr. 4072,00
I alt pr kvartal kr. 5121,00

Lægeforeningen (obligatorisk)

 • Ordinære medlemmer kr. 4.196,00
 • Ordinære medlemmer på Færøerne og i Grønland kr. 3.818,40
 • Ikke-erhvervsaktive medlemmer kr. 1.914,00 
 • Udlandsbeskæftigede medlemmer kr. 2.559,00

 

Praktiserende Lægers Organisation (obligatorisk)

 • Ordinære medlemmer kr. 16.288,00 
 • Kapacitetskontingent for praksis pr. ikke-PLO’er ansat i en kapacitet efter § 9, stk. 7, og § 24 i overenskomsten om almen praksis: 

  - PLO-C: kr. 10.858,00 (2/3 af kontingent for ordinære medlemmer)
  - PLO-Regionalt: Fuldt kontingent, se sats nedenfor
  - PLO-Kommunalt: Fuldt kontingent, se sats nedenfor
  - Bidrag til lægevagt: Fuldt kontingent, se sats nedenfor
  - Bidrag til RIV: Fuldt kontingent, se sats nedenfor
 • Ikke-erhvervsaktive (pensionist) medlemmer kr. 140,00 
 • Ekstraordinære medlemmer kr. 325,00
 • Ekstraordinære medlemmer, som er læger på vej i specialet kr. 0,00 

Lægekredsforeninger (obligatorisk for ordinære medlemmer) 

 • Færøernes Lægeforening kr. 1.200,00 
 • Grønlands Lægekredsforening kr. 2.304,00

Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation (PLA)  (frivilligt medlemskab) 

 • Ordinært kontingent kr. 1.644,00
  Indmeldelsesgebyr kr. 500,00 

RIV - Ringe i Vandet – personaleefteruddannelse (obligatorisk for ordinære medlemmer m. ydernummer)


- Region Sjælland kr. 700,00 

- Region Hovedstaden kr. 650,00

- Region Midtjylland kr. 504,00

Læger med praksis i Region Hovedstaden eller Region Midtjylland er tilmeldt RIV-efteruddannelsen, med mindre de inden 1. december har tilkendegivet, at de ikke ønsker at deltage det efterfølgende år. Besked om udmeldelse sker til plo@dadl.dk.

PLO - PU-Regionalt (obligatorisk for ordinære medlemmer)

- Region Hovedstaden kr. 1.000,00 
 

Bidrag til Lægevagten (obligatorisk)

Praktiserende læger med ydernummer i: 

- Region Midtjylland kr. 3.000,00
- Region Syddanmark kr. 2.000,00

PLO-kommunalt

Kontingent til PLO-kommunalt (de tidligere lægelaug) i de enkelte kommuner opkræves i marts måned for hele året. Kontingenterne kendes først i marts måned og bliver ikke offentliggjort her.

Det er obligatorisk for ordinære medlemmer m. ydernummer og ordinære medlemmer ansat i stedet for kompagnon, samt for ekstra ansat læge eller som ansat på regionsdrevne klinikker, jfr. bestemmelser herom i overenskomst om almen lægegerning.

Opkrævninger
 • Kontingent til Lægeforeningen, PLO, lægekredsforening og PLA bliver opkrævet kvartalsvis i januar, april, juli og oktober med forfald i starten af den følgende måned. 

 • Alle kontingenter til RIV, PLO-regionalt og vagtlægeordningen bliver opkrævet årligt med hele beløbet i februar måned.