Gå til indhold

Kontingent for Yngre Læger

Som medlem af Yngre Læger er du også automatisk medlem i Lægeforeningen.
De to medlemskaber er afhængige af hinanden, du kan derfor ikke kun være medlem i den ene forening.

Ordinære medlemmer

Nedenfor kan du se, hvad du betaler til Yngre Læger og Lægeforeningen pr. kvartal.
Kontingentet opkræves i februar, maj, august og november.​

Yngre Læger kr. 915,00
Lægeforeningen kr. 1049,00
I alt pr. kvartal kr. 1964,00

Kontingent for Yngre Læger på Færøerne og i Grønland

Arbejder du på Færøerne eller i Grønland, betaler du, udover dit kontingent til Yngre Læger, kontingent til den lokale lægekredsforening og et reduceret kontingent til Lægeforeningen.

Yngre Læge på Færøerne

Yngre Læger  kr. 915,00
Lægeforeningen  kr. 954,60
Færøernes Lægekredsforening  kr. 300,00
I alt pr. kvartal kr. 2169,60


Yngre Læge i Grønland

Yngre Læger  kr. 915,00
Lægeforeningen  kr. 954,60
Grønlands Lægekredsforening  kr. 576,00
I alt pr. kvartal  kr. 2445,60

Kontingent for nye kandidater

Som ny kandidat er du blevet medlem af Yngre Læger og Lægeforeningen – og en del af et stærkt fællesskab. Du får nedsat dit kontingent til Yngre Læger og Lægeforeningen de første fem år efter endt kandidateksamen (gælder også for udenlandsk kandidateksamen).

Medlemskabet er gratis indtil 1. april (for årets nye kandidater fra vintereksamen) og 1. oktober (for årets nye kandidater fra sommereksamen).

I tabellen nedenfor kan du se, hvad du betaler pr. kvartal.

  1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år og derefter
Lægeforeningen kr. 262,50 kr. 262,50 kr. 262,50 kr. 525,00 kr. 786,75 kr. 1049,00
Yngre Læger kr. 549,00 kr. 549,00 kr. 915,00 kr. 915,00 kr. 915,00 kr. 915,00
I alt pr. kvartal kr. 811,50 kr. 811,50 kr. 1177,50 kr. 1440,00 kr. 1701,75 kr. 1964,00

Kontingent for udenlandsk uddannede læger

Hvis du er uddannet i udlandet, kan du få nedsat dit kontingent de første fem år efter endt kandidateksamen eller tilsvarende eksamen. Kandidatrabatten gælder ikke fra den dato, hvor du har færdiggjort danske fagprøver eller har fået dansk autorisation.


Kontingent for ph.d.-studerende

Som ph.d.-studerende kan du ikke få nedsat dit kontingent, uanset aflønningsform og ansættelsesvilkår. Men da du har lægearbejde og løn, er du omfattet af de generelle regler om nedsat kontingent for de første fem år efter, du er blevet kandidat. Se reglerne vedr. nedsat kontingent de første fem år ovenfor.


Kontingent for ikke-erhvervsaktive medlemmer

Som ikke-erhvervsaktiv er du som udgangspunkt kun medlem af Lægeforeningen og ikke af Yngre Læger. Kontingentet er kr. 478,50 pr. kvartal.
Du kan desuden være ekstraordinært medlem af Yngre Læger (uden stemmeret). Det ekstraordinære medlemskab koster kr. 60,00 pr. kvartal.


Kontingent for udlandsbeskæftigede medlemmer

Har du dit hovederhverv i udlandet, bliver du betragtet som udlandsbeskæftiget medlem. Det årlige kontingent til Lægeforeningen som udlandsbeskæftiget er kr. 2.559,00, der bliver opkrævet én gang årligt.

Som udlandsbeskæftiget er du som udgangspunkt kun medlem af Lægeforeningen og ikke af Yngre Læger. Dog, kan du være ekstraordinært medlem af Yngre Læger (uden stemmeret). Det ekstraordinære medlemskab koster kr. 240,00 årligt.

Du kan overveje at melde dig ind i den lokale lægeforening i det land, hvor du arbejder.