Gå til indhold

Akut og kronisk nefrologi

Kursus Lægeforeningen

Akut og kronisk nyresvigt er en hyppig problemstilling inden for både intern medicin, kirurgi og almen praksis. Nyresvigt medfører risiko for syre-baseforstyrrelser, elektrolytforstyrrelser, overhydrering, uræmi og giver særlige udfordringer i forhold medicinering. Kurset vil gennemgå de mest almindelige tilstande inden for nefrologi med primær fokus på udredning og behandling af akut og kronisk nyresvigt. Kurset vil også komme ind på nogle af de sværeste områder i nefrologien som dialysebehandling, glomerulonefritis, proteinuri og tolkning af blodprøver i relation til nyresygdom.

Efter kurset vil du være i stand til at vurdere og initiere akut behandling af nyresvigt samt have viden om håndtering af den kroniske nyrepatient. 

Undervisningsform
Undervisningen er baseret på teoretiske oplæg i kombination med case-gennemgange.

Målgruppe
Alle læger med interesse for emnet.

Undervisere
Rizwan Butt, overlæge, Nefrologisk afd., Herlev Hospital
Tobias Bomholdt, afdelingslæge, Ph.d., Nefrologisk Klinik, Rigshospitalet