Den lokale løndannelse - hvordan bruger vi den aktivt?

Kursus Yngre Læger

På kurset får du indblik i forhandlings- og aftaleretten, og lærer at bruge denne aktivt. Du vil også få værktøjer og føler dig bedre rustet til at forberede og gennemføre en lokallønsforhandling.

Målgruppe
Yngre Lægers regionale fællestillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentant-suppleanter, de regionale forretningsudvalg, som skal være valgt på tidspunktet for kursusafholdelse. Kurset er rettet mod den regionale sektor.

Formål
Yngre Lægers formål er, at lokallønsprocenten for Yngre Læger øges og at flere fællestillidsrepræsentanter bliver bedre klædt på til at forhandle lokal løn.

Hvad kan du forvente at tage med fra kurset?

  • Du får indblik i forhandlings- og aftaleretten, og lærer at bruge denne aktivt
  • Du får værktøjer og føler dig bedre rustet til at forberede og gennemføre en lokallønsforhandling uagtet om det er den årlige lokallønsforhandling, forhandling ved nyansættelse eller væsentlig ændring i stillingsindhold
  • Du får overblik over status for lokallønsprocenten for Yngre Læger og øvrige udvalgte faggrupper, herunder hvorfor Yngre Læger ønsker at styrke den lokale løndannelse

Underviser
Kurset ledes og afholdes af chefkonsulent Sofie Møller Barkholt fra Yngre Lægers sekretariat.

Varighed og lokation
Kurset varer fra kl. 10 – 15. 00 og afholdes i Domus Medica.

Kursusafgift
Det er gratis at deltage i kurset. Deruodver dækker Yngre Læger alle udgifter i forbindelse med kurset, dvs. transport inden for Danmarks grænser, fortæring og tabt arbejdsfortjeneste.

Form
Kurset består af oplæg samt øvelser i at anvende og trække data. Dertil plenum- og gruppedrøftelser baseret på deltagernes egne erfaringer med forhandling af lokal løn.

Indhold
Kurset giver indsigt i udviklingen og udfordringerne med den lokale løndannelse for Yngre Læger. Kurset har fokus på at inspirere og at klæde fællestillidsrepræsentanterne på til at anvende den lokale løndannelse mere aktivt.

Undervisningen giver fællestillidsrepræsentanterne en værktøjskasse til at forberede og gennemføre lokallønsforhandlinger.

Kurset er tilrettelagt således, at såvel erfarne og mindre erfarne fællestillidsrepræsentanter kan deltage.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kirsten Falck på 3544 8231 eller kif.yl@dadl.dk eller Sofie Møller Barkholt på 2614 7160 eller smb.yl@dadl.dk