Gå til indhold

AFLYST: Bliv klædt på til lokale lønforhandlinger

Kursus Yngre Læger

Bliv klædt på til lokale lønforhandlinger 
 

Få viden om rammer og regler i overenskomsten og inspiration til, hvordan du som tillidsvalgt bedst muligt forbereder og gennemfører lokale lønforhandlinger.

Som tillidsvalgt yngre læge er du med til at sikre de bedst mulige vilkår for dine kolleger – også i forbindelse med forhandlinger om lokalløn. Kurset hjælper dig med at identificere, hvornår der skal forhandles og til at lægge en plan for forberedelse, gennemførelse og opfølgning på effektive forhandlinger.

På kurset får du:

  • Indsigt i rammer og regler for den lokale løndannelse og lønsystemet.
  • Viden om udviklingen i lokal løn for yngre læger i sammenligning med andre grupper.
  • Værktøjer til at forberede og gennemføre lokale lønforhandlinger samt forhandling ved nyansættelse eller væsentlig ændring i stillingsindhold.

Målgruppe  
Alle tillidsvalgte yngre læger (TR, FTR, suppleanter, medlemmer af regionale forretningsudvalg). Kurset er tilrettelagt så både den erfarne og mindre erfarne forhandler gerne skulle få udbytte.

Underviser
Chefkonsulent Mette Kriegel Skovrup fra Yngre Lægers sekretariat.

Form
Kurset består af oplæg samt øvelser i at anvende og trække data. Derudover drøftes deltagernes egne erfaringer med forhandling af lokalløn i plenum og i mindre grupper.

Få dækket dine udgifter
Yngre Læger dækker alle udgifter i forbindelse med kurset, dvs. transport inden for Danmarks grænser, fortæring og tabt arbejdsfortjeneste.