Gå til indhold

Etikken i klinikken

Kursus Lægeforeningen

Gå-hjem-møde - arrangementet streames.

Introlægen på kardiologisk afdeling følger de kliniske retningslinjer og sender en alvorligt syg patient gennem en avanceret CT-scanning. Samtidig tænker han, at patienten havde langt mere behov for blot at blive holdt i hånden. Kort tid efter dør patienten. De pårørende når ikke at komme frem. Tog lægen den rigtige beslutning?

På denne aften vil du møde:

  • Anne Marie Gerdes, professor, klinisk genetiker og tidligere formand for Etisk Råd.
  • Jesper Ryberg, professor i filosofi fra Roskilde Universitet.
  • Linda Pickersgill, intern mediciner og afdelingslæge i Region H.
  • Henriette Bruun, medlem af Lægeforeningens Etiske udvalg.
  • Klaus P. Klausen, formand for Lægeforeningens Etiske udvalg.

Etiske dilemmaer opstår ofte, når du arbejder professionelt og i relation til andre mennesker. Når værdier og principper kommer i konflikt og bliver tydelige. Kan vi gøre skade? Kan vi gøre godt? Hvad er bedst for patienten? Hvilke perspektiver er i spil? 
Kan du være god eller dårlig til at træffe etiske valg? Kan du blive bedre? Hvilken støtte har du brug for i de situationer?

Formålet med denne aften er at sætte fokus på de svære og dilemmafyldte situationer, som du oplever i dit lægeliv. Desuden vil Lægeforeningen åbne for debatten om, hvordan vi kan skabe bedre vilkår for etiske overvejelser i lægers hverdag? 
Du vil høre oplæg om hverdagsetik, lægeetik, klinisk etiske komitéer, og hvordan man håndterer etiske dilemmaer bedst muligt. Samtidig får du mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne, hvis du er fysisk til stede i salen.
Da mødet streames, er der også mulighed for at kigge med virtuelt. Du vælger blot mellem fysisk eller virtuel deltagelse, når du tilmelder dig.
Mødet henvender sig til alle typer af læger.

 

Til- og afmeldingsbetingelser
Du kan læse vores til- og afmeldingsbetingelser her.