Gå til indhold

Filosofi i lægelig ledelse

Kursus Lægeforeningen

Søren Kierkegaard var en formidabel tænker med en smittende livsindsigt. Hans skarpe eksistensfilosofi kan være til stor inspiration, når man søger at få mere nærvær, indlevelse og lidenskab i det daglige lederliv. Det handler i dag om at stå fast i det daglige krydspres i ledelse, og en Kierkegaardsk tilgang kan give dig en ledelsesplatform med dybere indsigt i dine egne grundværdier og større klarhed omkring dine bevæggrunde i dilemmaer og vanskelige beslutninger.

Kurset henvender sig til læger med både formelt og uformelt ledelsesansvar.  

Centrale emner på kurset
•    Forankring i egne grundværdier – midt i den hektiske hverdag
•    Navigering imellem loyalitetskrav oppefra og autenticitetskrav nedefra
•    Beskyt dig selv som lægefagligleder med filosofisk egenomsorg

Udbytte
Efter kurset vil du have fået forståelse for, hvordan grundlæggende filosofiske begreber kan styrke din daglige lægefaglige lederrolle. Du vil bl.a. opnå:
•    Større klarhed i forhold til dilemmaer og vanskelige beslutninger i ledelse
•    Større indsigt i egne grundværdier
•    Fokus på eksistentielt velbefindende i lederlivet
•    Indsigt i Kierkegaards grundbegreber og eksistentielle tænkning
•    Metoder til refleksion og fordybelse i hverdagen
•    Øvelser til at arbejde videre med eksistens og filosofi i praksis

På kurset veksler vi mellem korte filosofiske oplæg, gruppedialoger og personlige refleksionsøvelser. I løbet af dagen kommer vi igennem fem af Søren Kierkegaards eksistentielle pointer, som vi bringer i spil i forhold til det personlige lederskab i en lægefaglig kontekst. 

Om underviseren/ oplægsholderen
Tommy Kjær Lassen, Ph.d. og erhvervsfilosof og ledelseskonsulent
Tommy er en levende og nærværende formidler med stor filosofisk viden om eksistens og arbejdsliv. Tommy har mere end 10 års erfaring som formidler af filosofiske, etiske og eksistentielle emner i forhold til ledelse, trivsel og samarbejde i offentlige og private organisationer.

Han er ekstern lektor på CBS på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og underviser derudover på en rækker lederuddannelser. Tommy er uddannet erhvervs-ph.d. fra CBS med en afhandling om eksistens og selvledelse. Oprindeligt er han uddannet cand.theol. og har tidligere arbejdet som præst. I 2020 har han udgivet bogen:‘Filosofi for ledere. Fordybelse, nærvær og mening i det daglige lederskab.’ fra Forlaget Samfundslitteratur.
Læs mere på VitaActiva.dk 

Til- og afmeldingsbetingelser
Du kan læse vores til- og afmeldingsbetingelser her.