Gå til indhold

FTR-dag 2023

Kursus Yngre Læger

Viden, inspiration og netværk. Bliv klogere på temaer med betydning for din hverdag som FTR og mød dine FTR-kolleger fra hele landet.

Som FTR for yngre læger gør du en forskel. Du er med til at sikre gode arbejdsvilkår for dine kolleger og kan være med til at påvirke de større linjer på hospitalet.

På FTR-dagen kan du forvente at

  • Bliver klogere på temaer, som er aktuelle for din hverdag som FTR.
  • Deltage i inspirerende oplæg og debatter.
  • Netværke og udveksle erfaringer med FTR-kolleger.

Målgruppe 
Alle Yngre Lægers fællestillidsrepræsentanter og -suppleanter samt medlemmer af de regionale forretningsudvalg.

FTR-dagen er tilrettelagt, så både nyvalgte og erfarne fællestillidsrepræsentanter kan deltage.  

Undervisere
FTR-dagen ledes af en konsulent fra Yngre Lægers sekretariat med oplæg fra eksterne oplægsholdere.

Form 
FTR-dagen består af oplæg, debatter i plenum samt gruppearbejde.    

Yngre Læger dækker dine udgifter 
Yngre Læger dækker dine udgifter i forbindelse med kurset, dvs. transport inden for Danmarks grænser, fortæring og tabt arbejdsfortjeneste.