FTR-dag

Kursus Yngre Læger

Tag med til FTR-dag den 11. oktober 2023 og mød dine FTR-kollegaer fra hele landet.

Målgruppe
FTR-dagen retter sig mod Yngre Lægers fællestillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentant-suppleanter, de regionale forretningsudvalg og regionale fællestillidsrepræsentanter, som skal være valgt på tidspunktet for kursusafholdelsen. 

Indhold
Omdrejningspunktet er temaer som er aktuelle for din hverdag som FTR. Der vil være oplæg som kan inspirere dig, ligesom der vil være debatter og gruppedrøftelse, som du kan deltage i til inspiration for din egen hverdag som FTR. Program er under udarbejdelse. 

Derudover vil der være mulighed for at netværke, skabe kontakter og erfaringsudveksle med FTR-kollegaer.

Undervisere
Kurset ledes af konsulent fra Yngre Lægers sekretariat samt eksterne oplægsholdere.   

Praktisk
FTR-dagen afholdes i:

Domus Medica
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Det er gratis at deltage og Yngre Læger dækker alle dine udgifter i forbindelse med kurset, dvs. transport inden for Danmarks grænser, fortæring og tabt arbejdsfortjeneste.