Gå til indhold

FTR-træf

Kursus Yngre Læger

Tag med til FTR-træf den 7. - 8. juni 2023 og mød dine FTR-kollegaer fra hele landet.

Målgruppe
FTR-træffet retter sig mod Yngre Lægers fællestillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentant-suppleanter, de regionale forretningsudvalg og regionale fællestillidsrepræsentanter, som skal være valgt på tidspunktet for kursusafholdelsen. 

Hvad kan du forvente at tage med fra FTR-træffet?

  • Du får den nyeste viden om udviklingen i sundhedssektoren
  • Du får mulighed for at formidle viden samt sikre videndeling og debat om temaer, der er særligt aktuelle for Yngre Læger
  • Du bliver ajourført og opdateret i forhold til redskaber, som er vigtige i varetagelsen af FTR-opgaven.
  • Du får mulighed for at netværke med dine FTR-kollegaer

Undervisere
Kurset ledes af konsulent fra Yngre Lægers sekretariat samt eksterne oplægsholdere.   

Form
Dagene vil består af oplæg fra oplægsholdere, undervisere, debat i plenum samt gruppearbejde. Deltagernes egne erfaringer indgår som en vigtig del af træffet. 

Indhold 
Kurset giver indsigt i udviklingen og udfordringerne i sundhedssektoren, sætter fokus på temaer, der er særligt relevante for Yngre Læger med et naturligt fokus på det der er særlig vigtigt for FTR- opgaven. Undervisningen giver dig også redskaber til at udfylde FTR-rollen og giver dig en oplagt mulighed for at netværke med dine FTR-kollegaer.

Kurset bliver tilrettelagt således, at erfarne og mindre erfarne fællestillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentant-suppleant kan deltage.

Praktisk
FTR-træffet afholdes på:

Hotel Koldingfjord
Fjordvej 154
6000 Kolding

Det er gratis at deltage og Yngre Læger dækker alle dine udgifter i forbindelse med kurset, dvs. transport inden for Danmarks grænser, fortæring og tabt arbejdsfortjeneste.