Gå til indhold

Klinisk cannabis: Udfordringer og muligheder - Aarhus

Kursus Lægeforeningen

Få ny evidensbaseret viden om effekt, bivirkninger og behandlingsvejledning

På dette kursus bliver du klogere på:

- Konkrete patient cases, hvor cannabismedicin har været anvendt til symptomlindring: F.eks. til kroniske smerter, muskelspastiske tilstande, og terminale kræftforløb.

- Internationale behandlingsguidelines med angivelse af administration og doseringsforslag.

- Det endocannabinoide system og den bagvedliggende biofysiologi, som danner baggrund for de anvendte farmakologiske behandlingsprincipper.

Selvom forsøgsordningen med klinisk cannabis er blevet forlænget, er der stadig meget få læger i Danmark, som udskriver den til deres patienter. Det skyldes primært utilstrækkelig viden om den kliniske evidens i forhold til effekt og bivirkninger samt en tilgængelig behandlingsvejledning.

Efter dette kursus vil du være i stand til at behandle patienter med cannabismedicin ud fra et viden-baseret klinisk grundlag. Cannabismedicin er særlig relevant i de tilfælde, hvor konventionel medicin ikke har haft tilstrækkelig lindrende effekt eller har givet uacceptable bivirkninger for patienten.

Kurset henvender sig til alle læger med faglig interesse og nysgerrighed på klinisk cannabis.
 

Kursusleder:
Professor Peter Leutscher, Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland.

Medundervisere:
Tina Horsted, Speciallæge i anæstesiologi og smertebehandling, Smerteklinikken, København.

Stefan Gustavsen, læge, PhD, Neurologisk Afd. Herlev Hospital.