Gå til indhold

Lægefaglig ledelse og ledelsesidentitet

Kursus Lægeforeningen

Kurset i Lægefaglig ledelse og ledelsesidentitet er for dig, der har været overlæge i mindre end 5 år og for afdelingslæger, der står foran at skulle være overlæge eller hvis funktion indeholder en høj grad af ledelsesopgaver.

Din faglighed og identitet som læge er allerede stærk. Nu skal den udbygges med en identitet som lægefaglig leder. Det kræver, at du får en dybere forståelse af, hvad ledelse er, og at du finder dig til rette i din egen lederrolle. Kurset skal styrke dig i din praksis som lægefaglig leder. Det sker blandt andet ved:
-  At introducere til centrale forskningsresultater, teorier og begreber om og tilgange til ledelse. 
-  At sætte fokus på fire områder, der er med til at opbygge en identitet som lægefaglig leder: Ledelsesprofessionen, ledelsesrum, organisation samt ledelse af relationer. 
-  At give dig mulighed for at opbygge ledernetværk på tværs af specialer og regioner.

Udbytte af kurset
På kurset får du styrket din lederidentitet samt dine kompetencer og handlemuligheder som lægefaglig leder. Du bliver blandt andet bedre til:
-  At påtage dig forskellige lægefaglige ledelsesroller. 
-  At deltage aktivt i de organisatoriske processer, den lægefaglige ledelse spiller ind i. 
-  At prioritere hverdagens ledelsesudfordringer i en kompleks organisation. 
-  At indgå i og lede samarbejdsrelationer om feks. udredning og behandling. 

Kursets opbygning
Kurset strækker sig over perioden 20. september 2023 til 16. januar 2024 og forløber som nedenfor.

Forberedelsesfasen 2. - 29. oktober 2023
Modul 1 30. - 31. oktober 2023
Mellemfasen 1. november - 17. december 2023
Modul 2 18. - 19. december 2023
Afslutningsfasen 20. december 2023 - 16. januar 2024

Bemærk at det kun er modul 1 og 2 der kræver fysisk fremmøde.