Gå til indhold

Ledelseskursus for erfarne praktiserende speciallæger 2023

Kursus Foreningen af Speciallæger

Hvad vil du med din praksis og hvordan skaber du et godt arbejdsliv, hvor du oplever dig i stand til at håndtere og navigere i ude- og indefra-kommende krav og behov med overblik og overskud.

Du kommer til at arbejde med at udarbejde en tilstandsrapport for klinikken, hvor du identificerer klinikkens udviklingsområder, kortlægger dine værdier som klinikejer, udarbejder en handleplan for klinikkens fremtid og får gode ideer og konkrete redskaber til, hvordan du kommer fra start og hvad du skal være opmærksom på undervejs. Resultatet af kurset er, at du har en handleplan for klinikkens udvikling, for din personlige udvikling og for et fortsat godt arbejdsliv. 

På kurset arbejdes med 6 temaer:

Tema 1: Hvad skal ledelse i en speciallægepraksis gøre godt for – og hvilke relevante definitioner, modeller og redskaber kan bringes i spil.
Tema 2: Tilstandsrapport for klinikken - herunder identifikation af bevaringsværdige kvaliteter og udviklingsområder.
Tema 3: Værdier, der betyder noget for dig som klinikkens ejer.
Tema 4: Visioner for eget arbejdsliv og for klinikken: Hvad skal fastholdes, hvad skal afvikles og hvad skal udvikles/tilføres?
Tema 5: Prioritering af de mulige indsatsområder og planlægning af udviklingsarbejdet.
Tema 6: Opsummering og plan for hjemkomsten.

Inden kurset skal du blandt andet uddele et spørgeskema til dit personale, som udfylder det og lægger det i en konvolut, der uåbnet medbringes. Spørgeskemaet handler om, hvordan personalet oplever hverdagen, opgaveløsningen, samarbejdet og ledelse i klinikken. Du skal desuden tage illustrative fotos af din klinik.

Kursusledelse: Speciallægernes Kursusudvalg.
Underviser: Anne Zimmer og Heidi Bøgelund