Gå til indhold

Speciallægen som leder 2023

Kursus Foreningen af Speciallæger

At være en god personaleleder er en vigtig forudsætning for, succesfuldt, at kunne varetage de mange opgaver i en speciallægepraksis.

At skabe en god arbejdsplads for alle medarbejdere er en udfordring for de fleste ledere.
Gennem dette kursus får du indsigt i - og konkrete værktøjer til - at etablere en god dialog med de ansatte for på den måde at sikre et godt, kommunikativt og udviklende arbejdsmiljø.

Følgende temaer indgår i kurset:
- Moderne ledelse, paradoks ledelse og de fire ledelsesstile.
- Den psykologiske kontrakt som begreb, herunder præsentation af Håndslag som værktøj til systematisk at afstemme forventninger i et samarbejde.
- Personalegruppen med særligt fokus på de uformelle snakke, frokost- og personalemøder, herunder præsentation af involveringscirklen som analytisk værktøj til at beslutte hvornår medarbejdere skal involveres – og hvad de skal involveres i.
- Præsentation af Klar Tale, et kommunikationsværktøj der hjælper dig til at sige det der skal siges på en ordentlig måde og med fokus på arbejdssituationen.
- Præsentation af samtaleguiden som ledelsesredskab, herunder hvordan man kan kvalificere ansættelsessamtaler, MUS-samtaler og de konfronterende samtaler

Kursusledelse: Speciallægernes kursusudvalg.
Underviser: Organisationskonsulent, cand.psych.aut., Partner Camilla Raymond, Organisation ApS.
Form: Erfaringsudveksling, teoretiske input og cases.