TR dag 2023 - Viden, inspiration og netværk

Kursus Yngre Læger

Kom til Yngre Lægers TR-dag og mød dine TR-kolleger fra hele landet.

På TR-dagen får du bl.a.:

  • Oplæg om ”Optakten til Overenskomstforhandlingerne 2024”
  • Oplæg om, hvad du som TR skal være opmærksom på, hvis overenskomstforhandlingerne 2024 ender med konflikt
  • Workshops om arbejdsmiljø, barsel/ferie og lokal løndannelse

Derudover danner dagen grundlag for netværk og erfaringsudveksling med dine TR-kolleger. Program følger.

Det er gratis at deltage, og du får kompensation efter de samme regler, som gælder for TR uddannelsen.

Målgruppe

Arrangementet er for Yngre Lægers tillidsrepræsentanter og suppleanter, arbejdsmiljørepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og suppleanter, regionale fællestillidsrepræsentanter.