Gå til indhold

Konflikthåndterings- og forhandlingskursus - overbygning for tillidsvalgte

Kursus Yngre Læger

På kurset lærer du som TR at håndtere konflikter og at varetage den gode forhandling.

TR uddannelsen - Overbygning

Målgruppe[1]
Yngre Lægers tillidsrepræsentanter:

  • Du skal være TR, når kurset bliver afholdt.
  • Du skal herudover have en samlet funktionsperiode på mere end 6 mdr. for at kunne deltage.
  • Tillidsrepræsentanter i regionerne skal have fuldført TR-uddannelsen (Modul 1-2) for at kunne deltage. Tillidsrepræsentanter i staten og almen praksis skal have deltaget i hhv. kursus for TR i Staten og kursus for TR i almen praksis.

Hvad kan du forvente at tage med fra kurset?

  • Du får kendskab til, hvilke opgaver du skal varetage som TR i en konfliktsituation og i en forhandlingssituation, og du lærer at tackle en konflikt og varetage den gode forhandling.
  • Du får en forståelse for, hvordan en konflikt opstår og kan eskalere, hvis der ikke gribes ind korrekt og i tide. Du bliver introduceret til redskaber til at håndtere og løse en konflikt.
  • Du lærer målrettet og situationsbestemt spørgeteknik.
  • Du lærer at afdække interesser og håndtere forskellige typer af modparter, fx den hårde nej-forhandler.
  • Du får mulighed for at skabe netværk med andre TR.

Undervisere
Du undervises af en konsulent fra Yngre Lægers sekretariat og en ekstern konsulent.

Varighed og lokation:
Konflikthåndterings- og forhandlingskurset består af ét modul á to dages varighed. Kurset afholdes som internat på Hotel Koldingfjord.

Form
Der veksles mellem oplæg fra undervisere, debatter i plenum, øvelser og gruppearbejde. Deltagernes egne erfaringer indgår som en del af kurset.


[1] Arbejdsmiljørepræsentanter er velkomne - kontakt Kirsten Falck, kif.yl@dadl.dk