Gå til indhold

AFLYST: Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress - overbygning for tillidsvalgte

Kursus Yngre Læger

Få redskaber til at styrke eller forbedre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads samt sætte det på dagsordenen. Du får også indsigt i vejen til trivsel i lægelivet og mulighed for at skabe netværk blandt andre TR/AMR.

TR uddannelsen - Overbygning 

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress

Målgruppe
Yngre Lægers arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter:

 • Du skal være tillidsvalgt, når kurset bliver afholdt.
 • Du skal herudover have en samlet funktionsperiode på mere end 6 mdr. for at kunne deltage.
 • Tillidsrepræsentanter i regionerne skal have fuldført TR-uddannelsen (Modul 1-2) for at kunne deltage. Tillidsrepræsentanter i staten og almen praksis skal have deltaget i hhv. kursus for TR i Staten og kursus for TR i almen praksis.
 • Som arbejdsmiljørepræsentant kan du deltage uden at have gennemført TR uddannelsen.

Hvad kan du forvente at tage med fra kurset?

 • Kendskab til, på hvilken måde man kan konkretisere af begrebet psykisk arbejdsmiljø og sætte det på dagsordenen.
 • Sparring på dine egne oplevede udfordringer og problematikker, som TR/AMR.
 • At se rollen som TR/AMR som aktiv medspiller ift. det psykiske arbejdsmiljø.
 • Metoder til at sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen blandt yngre læge kolleger.
 • Et samtaleværktøj, når du skal i dialog med ledelsen ift. det psykiske arbejdsmiljø.
 • Indsigt i vejen til trivsel i lægelivet – eliminering af stress.
 • Du får mulighed for at skabe netværk med andre TR/AMR.

Undervisere
Du undervises af to konsulenter fra Yngre Lægers sekretariat samt en ekstern psykolog fra Yngre Lægers netværk.

Varighed og lokation:
Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress består af ét modul á to dages varighed. Kurset afholdes som internat på Hotel Koldingfjord.

Form
Kurset inddrager deltagernes egne erfaringer, udfordringer og ønsker til temaer.
Der veksles mellem oplæg fra undervisere, sparring på deltagertemaer, plenum debatter og deltagerdialoger.