Gå til indhold

Uddannelse for tillidsvalgte i almen praksis

Kursus Yngre Læger

Få viden og kompetencer, som kan hjælpe dig i din rolle som tillidsvalgt yngre læge i almen praksis. På uddannelsen får du hjælp til, hvordan du konkret kan løse dine opgaver som tillidsvalgt.

Som tillidsrepræsentant (TR) er du bindeled mellem dine kolleger og tutorlægerne og repræsentant for Yngre Læger som faglig organisation. Derfor er det vigtigt, at du får den nødvendige viden og redskaber til at varetage din funktion – ikke mindst i almen praksis, hvor du ikke ser dine kolleger og samarbejdspartnere i det daglige arbejde.  

På uddannelsen får du også mulighed for at møde og sparre med andre tillidsvalgte, kompetente undervisere og erfarne konsulenter fra sekretariatet.

På uddannelsen får du: 

  • Overblik over din rolle og funktion som tillidsvalgt i almen praksis.
  • Kendskab til det kollektive arbejdsretlige system, gældende overenskomster og ansættelsesvilkår for yngre læger i almen praksis.
  • Introduktion til personsager og bisidderrollen.
  • Introduktion til Yngre Læger som faglig organisation.
  • Spændende faglige oplæg og diskussioner.

Målgruppe

  • FTR/TR for yngre læger i almen praksis i KBU, intro og fase 1
  • FTR/TR for yngre læger i fase 2 og 3
  • DYNAMU'ere (Yngre Almenmedicinske Uddannelseskoordinatorer) i de tre videreuddannelsesregioner.
  • Medlemmer af Yngre Lægers Almen Praksisudvalg

Underviser
Du undervises af konsulenter fra Yngre Lægers sekretariat.

Form
Der veksles mellem oplæg, debatter i plenum, workshops og gruppearbejde. Deltagernes egne erfaringer og drøftelser indgår som en del kurset.

Yngre Læger dækker dine udgifter
Yngre Læger dækker alle udgifter i forbindelse med kurset, dvs. transport inden for Danmarks grænser, fortæring og tabt arbejdsfortjeneste.

Overnatning på Hotel Koldingfjord er inkluderet.