Gå til indhold

Uddannelse for tillidsvalgte i regionerne

Kursus Yngre Læger

Få viden og de kompetencer, der er nødvendige for dig i din rolle som TR, samtidig med at du får bistand og inspiration til, hvordan du helt konkret kan løse dine opgaver som TR.

TR-uddannelsen (to moduler af to dages varighed)
OBS!! Der er lukket for tilmeldinger til dette kursus.

Målgruppe[1]
Yngre Lægers tillidsrepræsentanter i regionerne. Du skal være TR, når kurset bliver afholdt. 

Uddannelsen tager udgangspunkt i din funktion og opgaver som TR. Det er derfor en forudsætning, at du allerede nu er i gang med - og gerne har løst - de tre TR opgaver, der er nævnt i velkomstmailen og i TR Kickstarter hæftet, som du har modtaget fra os.

Hvad kan du forvente at tage med fra uddannelsen?

  • Du bliver opkvalificeret og får nødvendig viden og kompetence til at kunne løfte din funktion som TR i forhold til dine YL kolleger, FTR og nærmeste ledelse.
  • Du får mulighed for at skabe netværk med andre TR.
  • Du får bistand til løsning af egne TR opgaver og arbejder med dem i fællesskab med andre TR og kompetente undervisere og konsulenter fra sekretariatet.

Undervisere
Du undervises af en konsulent fra Yngre Lægers sekretariat og en erfaren tillidsrepræsentant.

Varighed og lokation:
TR-uddannelsen består af to moduler á to dages varighed. Hvert modul afholdes som internat på Hotel Koldingfjord.

Modul 1:

Indhold

  • Du får et konkret overblik over din rolle og funktion som TR.
  • Du får centrale redskaber, der nemt kan omsættes i praksis, f.eks. i forhold til møder med YL kolleger og ledelse, arbejdstilrettelæggelse, MED systemet, arbejdsret og arbejdsmiljø.
  • Du bliver introduceret til Yngre Lægers politiske liv, bl.a. hvad Yngre Læger mener om politiske emner, der berører yngre lægers hverdag. 

Form
Der veksles mellem oplæg, debatter i plenum, workshops og gruppearbejde. Deltagernes egne erfaringer og opgaver indgår som en del af kurset.

Modul 2:

Indhold

  • Du lærer at gennemføre en belastningsopgørelse på din afdeling.
  • Vi arbejder med hviletid og fridøgn samt dispensationsmuligheder.
  • Du får indsigt i, hvordan det lokale Yngre Lægeråd kan være en hjælp.
  • Du får kendskab til, hvordan man indgår en lokalaftale, og hvordan en lokal lønforhandling foregår.

Form
Der veksles mellem oplæg, debatter i plenum, workshops og gruppearbejde. Deltagernes egne erfaringer og opgaver indgår som en del af kurset.

 


[1] Arbejdsmiljørepræsentanter er velkomne - kontakt Joan Tønning, jot.yl@dadl.dk