Gå til indhold

Uddannelse for tillidsvalgte i regionerne

Kursus Yngre Læger

Få viden og kompetencer, som er nødvendige for dig i din rolle som TR eller FTR. På uddannelsen får du hjælp til, hvordan du konkret kan løse dine opgaver som tillidsvalgt.

Som tillidsrepræsentant (TR) er du bindeled mellem dine kolleger, den nærmeste ledelse og arbejdspladsens fællestillidsrepræsentant (FTR). Derfor er det vigtigt, at du får den nødvendige viden og redskaber til at løfte din funktion.

På uddannelsen får du desuden bistand til at løse egne konkrete TR-opgaver i samarbejde med andre tillidsrepræsentanter, kompetente undervisere og erfarne konsulenter fra sekretariatet.

Uddannelse for tillidsvalgte består af to moduler.

På modul 1 får du: 

  • Overblik over din rolle og funktion som tillidsvalgt.
  • Centrale redskaber, der nemt kan omsættes i praksis, f.eks. i forhold til møder med Yngre Læger kolleger og ledelse
  • Viden om arbejdstilrettelæggelse, MED-systemet, arbejdsret og arbejdsmiljø.
  • Introduktion til Yngre Lægers politiske liv, bl.a. hvad Yngre Læger mener om politiske emner, der berører yngre lægers hverdag.

På modul 2 får du:

  • Praktisk erfaring med at gennemføre en belastningsopgørelse på din afdeling.
  • Viden om hviletid og fridøgn samt muligheder for dispensation.
  • Indsigt i hvordan det lokale Yngre Lægeråd kan være en hjælp.

Kendskab til lokalaftaler og lokal lønforhandling.

Målgruppe
Tillidsrepræsentanter (TR) og fællestillidsrepræsentanter (FTR) for Yngre Læger i regionerne. Du skal være TR/FTR, når kurset afholdes. 

 Det er en forudsætning, at du har eller er i gang med at løse de TR-opgaver, der er nævnt i velkomstmailen fra Yngre Læger.

Arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR) er også velkomne på uddannelsen.

Underviser
Du undervises af en konsulent fra Yngre Lægers sekretariat samt en erfaren tillidsrepræsentant.

Form 
Der veksles mellem oplæg, debatter i plenum, workshops og gruppearbejde. Deltagernes egne erfaringer og opgaver indgår som en del af kurset.

Yngre Læger dækker dine udgifter 
Yngre Læger dækker alle udgifter i forbindelse med kurset, dvs. transport inden for Danmarks grænser, fortæring og tabt arbejdsfortjeneste. 

Overnatning på Hotel Kolding Fjord er inkluderet på hvert modul.